Text Size

กลุ่ม

ครูการงานฯ(อาหารโภชนาการ)

ครูการงานฯ(อาหารโภชนาการ)

รวมกลุ่มครูการงานอาหารและโภชนาการ แลกเปลียนการสอน การชิม การชอบอาหารทุกชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย และเป็นโทษต่อร่างกายของเรา
สร้างเมื่อ: เสาร์, 19 มีนาคม 2011
สมาชิก 1 คน 0 การสนทนา 0 ความคิดเห็น
โพธิธรรมทีปนี

โพธิธรรมทีปนี

เป็นที่รวมกลุ่มของท่านผู้ใคร่ในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่มีธรรมวิเศษ หรือจตุราริยสัจธรรม หรืออริยสัจ ๔ มีการอธิบายถึง หลักการและวิธีปฏิบัติเพื่อให้รู้แจ้ง ตามจริต นิสสัยของสาธุชนผู้หวังพบ กับความสุข จากความสงบ และสุขอันเป็นนิรันดร์
สร้างเมื่อ: พุธ, 09 มีนาคม 2011
สมาชิก 1 คน 0 การสนทนา 0 ความคิดเห็น
ชมรม e-learning

ชมรม e-learning

เป็นชมรมที่จัดสร้างขึ้นเพื่อ หาครูที่อยากมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการศึกษา โดยมีการจัดอบรมเป็นระยะๆ
สร้างเมื่อ: พุธ, 02 มีนาคม 2011
สมาชิก 1 คน 0 การสนทนา 0 ความคิดเห็น
เรารักเสียงเพลง และ ธรรมชาติ

เรารักเสียงเพลง และ ธรรมชาติ

รวมพลคนชอบฟังเพลงทุกประเภท เช่น เพลงลูกทุ่ง เพลงไทยสากล เพลงสากล และเพลงต่างชาติต่างภาษาในขณะเดียวกันเราก็รักธรรมชาติอนุรักษ์ธรรมชาติให้อยุ่คู่โลกตลอดไปตราบนานเท่านาน ......อุษณีษ์ นึกชอบ.....
สร้างเมื่อ: เสาร์, 05 กุมภาพันธ์ 2011
สมาชิก 1 คน 0 การสนทนา 0 ความคิดเห็น
การสอนแบบโครงงาน

การสอนแบบโครงงาน

ครูยุคใหม่ใส่ใจการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบโครงงานช่วยพัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิดวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการกลุ่ม รู้จักการเรียนรู้ด้วยตนเอง แสวงหาความรู้ จัดเก็บรวบรวมข้อมูลจากข้อสงสัยใคร่รู้ อันจะนำมาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ๆ และนั่นคือจุดหมายของหลักสูตร เรามาช่วยกันแนะนำวิธีสอนในรูปแบบโครงงานกันเถอะ ร่วมแชร์แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อช่วยกันสร้างเด็กให้เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนต่อไป ชูศรี การเกษ
สร้างเมื่อ: พุธ, 19 มกราคม 2011
สมาชิก 1 คน 1 การสนทนา 0 ความคิดเห็น
คนรักษ์สุขภาพ

คนรักษ์สุขภาพ

เป็นการรวมกลุ่มคนรักสุขภาพ รักสุขภาพกาย สุขภาพใจ ดูแลตัวเองให้ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บ ด้วยการเลือกบริโภคอาหารหรือสิ่งอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ตนเอง และร่างกายของตนเอง ดูแลจิตใจตัวเองไม่ให้ทุกข์ ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน ครั้งละไม่ต่ำกว่า 30 นาที ให้มีความรู้สึกว่าเหนื่อย จึงจะได้ผล จะทำให้ร่างกายแข็งแรง ผลที่ตามมาก็คือมีความสุขกายสบายใจ ทำให้เรามีความสุข ซึ่งเราไม่ต้องการอะไรมากกว่านี้อีกแล้ว.....
สร้างเมื่อ: อังคาร, 11 มกราคม 2011
สมาชิก 4 คน 0 การสนทนา 2 ความคิดเห็น
พอเพียง เพียงพอกรุ๊ป

พอเพียง เพียงพอกรุ๊ป

พอเพียง เพียงพอ เป็นคำง่ายที่มีความหมายในระดับที่ผู้ใช้ใช้คำนี้อาจอยู่ในระดับที่ลึกหรือตื้นขึ้นอยู่กับผู้ใช้ คำนี้ผมชอบและยึดถือเป็นคำที่สามารถกัด เกาะ ยึดแน่นในใจผมตลอดเวลา พูดง่ายๆ กัดไม่ปล่อย เป็นคำที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานให้กับประชาชนชาวไทย เป็นที่ทราบกันอยู่แล้ว แต่หาไม่....
สร้างเมื่อ: พุธ, 24 พฤศจิกายน 2010
สมาชิก 3 คน 0 การสนทนา 0 ความคิดเห็น
นิพพาน

นิพพาน

เพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรมอันจะทำให้สมาชิกได้เข้าใจชีวิตที่แท้จริง
สร้างเมื่อ: พุธ, 13 ตุลาคม 2010
สมาชิก 6 คน 0 การสนทนา 13 ความคิดเห็น
We love English.

We love English.

This group has been designed for the teachers who are in charge of English for primary schools or others who are interested in English teaching. The ones who even do not like English can join us too, lol !!!
สร้างเมื่อ: อังคาร, 28 กันยายน 2010
สมาชิก 11 คน 0 การสนทนา 65 ความคิดเห็น
U F O

U F O

อาหาร ที่น่ากิน มาก มาก เลย 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
สร้างเมื่อ: ศุกร์, 02 กรกฏาคม 2010
สมาชิก 1 คน 0 การสนทนา 0 ความคิดเห็น
อิสระ

อิสระ

เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนช่วยเหลือกันทุก ๆ เรื่อง ไม่เลือกเพศ วัย การศึกษา หรืออาชีพ เพียงแค่มีความจริงใจให้กัน (อิสระที่มีสาระ นักล่ารอยยิ้มเพื่อลดภาวะโลกร้อน)
สร้างเมื่อ: ศุกร์, 28 พฤษภาคม 2010
สมาชิก 8 คน 2 การสนทนา 1 ความคิดเห็น
ชุมชนคนเขียนเว็บ

ชุมชนคนเขียนเว็บ

แนะนำพูดคุยแลกเปลี่ยน ช่วยเหลือเกี่ยวกับการเขียนเว็บไซต์ของโรงเรียน และของส่วนตัว ความรู้เกี่ยวกับการเขียนเว็บไซต์
สร้างเมื่อ: พุธ, 26 พฤษภาคม 2010
สมาชิก 15 คน 2 การสนทนา 14 ความคิดเห็น
บริหาร

บริหาร

เพื่อเสนอความคิดเห็นร่วมกัน
สร้างเมื่อ: พุธ, 26 พฤษภาคม 2010
สมาชิก 1 คน 0 การสนทนา 0 ความคิดเห็น
กลุ่มโรงเรียนเมือง 5
ส่วนตัว

กลุ่มโรงเรียนเมือง 5

ใช้ในการรับ - ข้อมูลภายในกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 5
สร้างเมื่อ: อังคาร, 18 พฤษภาคม 2010
สมาชิก 1 คน 0 การสนทนา 0 ความคิดเห็น
ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร
สร้างเมื่อ: พฤหัสบดี, 13 พฤษภาคม 2010
สมาชิก 1 คน 0 การสนทนา 0 ความคิดเห็น
ครูสอนสุขศึกษาและพลศึกษา

ครูสอนสุขศึกษาและพลศึกษา

ครูที่สอนในกลุ่มนี้ทุกระดับชั้น
สร้างเมื่อ: อังคาร, 04 พฤษภาคม 2010
สมาชิก 3 คน 0 การสนทนา 0 ความคิดเห็น
ออนซอนฟิสิกส์

ออนซอนฟิสิกส์

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบปะ พูดคุย เกี่ยวความรู้ วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์) แผนการสอน วิจัยในชั้นเรียน และ นวัตกรรมที่หลากหลาย ทันสมัย
สร้างเมื่อ: ศุกร์, 30 เมษายน 2010
สมาชิก 2 คน 0 การสนทนา 0 ความคิดเห็น
คนดนตรี ชีวีมีฝัน

คนดนตรี ชีวีมีฝัน

คนดนตรี ชีวีมีฝัน นานาสาระ ความรู้ บ้นเทิง ข่าวสารคนดนตรี
สร้างเมื่อ: อาทิตย์, 25 เมษายน 2010
สมาชิก 2 คน 0 การสนทนา 1 ความคิดเห็น
ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

เพื่อเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมของ สพท.และโรงเรียนในสังกัด
สร้างเมื่อ: ศุกร์, 23 เมษายน 2010
สมาชิก 9 คน 0 การสนทนา 0 ความคิดเห็น
kruthapk
ส่วนตัว

kruthapk

กลุ่มนักเรียนที่เรียนการสร้างเว็บไซต์ด้วยจูมล่า!
สร้างเมื่อ: พุธ, 21 เมษายน 2010
สมาชิก 2 คน 1 การสนทนา 0 ความคิดเห็น
เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Site Login