Text Size

คนรักษ์สุขภาพ

ตัวเลือกกลุ่ม

ผู้ดูแลระบบ

อัลบั้มรูป

วิดีโอ

Thai Cooking Recipe: Pad Thai Fried Noodles in Egg Wrap from Lobo (Thai food) www.lobo.co.th 04:23
ดู 1689 ครั้ง
2011-01-13 08:56:10
สอนการลดน้ำหนักด้วยโยคะ Fat Burning Yoga 05:13
ดู 3144 ครั้ง
2011-01-11 07:48:39
Dirty Dancing Fitness Workout 04:43
ดู 1446 ครั้ง
2011-01-11 07:46:03

กิจกรรม

ยังไม่มีการสร้างกิจกรรมใดๆ
คนรักษ์สุขภาพ
ข้อมูลกลุ่ม
หมวดหมู่:
ชื่อ:
คนรักษ์สุขภาพ
สร้างเมื่อ:
อังคาร, 11 มกราคม 2011
ผู้สร้าง:

รายละเอียด

เป็นการรวมกลุ่มคนรักสุขภาพ รักสุขภาพกาย สุขภาพใจ ดูแลตัวเองให้ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บ ด้วยการเลือกบริโภคอาหารหรือสิ่งอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ตนเอง และร่างกายของตนเอง ดูแลจิตใจตัวเองไม่ให้ทุกข์ ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน ครั้งละไม่ต่ำกว่า 30 นาที ให้มีความรู้สึกว่าเหนื่อย จึงจะได้ผล จะทำให้ร่างกายแข็งแรง ผลที่ตามมาก็คือมีความสุขกายสบายใจ ทำให้เรามีความสุข ซึ่งเราไม่ต้องการอะไรมากกว่านี้อีกแล้ว.....

ประกาศ

อังคาร, 11 มกราคม 2011 โดย อุษณีษ์

เชิญชวนคนรักษ์สุขภาพมาแลกแปลี่ยนความรู้กัน

สนทนา

ยังไม่มีการสนทนา

ความคิดเห็น

น.2009
รักษ์สุขภาพ ไม่อยากอ้วน แต่ก็เริ่มอ้วนแล้ว
2496 วัน ที่ผ่านมา
 
นางอัญชลี  ผลไกรเพชร
รักการออกกำลังกายเพราะทำให้สุขภาพดี แต่่หากขาดแรงจูงใจชักจะแย่เหมือนกันนะจะบอกให้
2497 วัน ที่ผ่านมา
 

Site Login