Text Size

การสอนแบบโครงงาน

ตัวเลือกกลุ่ม

ผู้ดูแลระบบ

อัลบั้มรูป

ยังไม่มีอัลบั้มใดๆ

วิดีโอ

ยังไม่มีวิดีโอเพิ่มเข้ามา

กิจกรรม

ยังไม่มีการสร้างกิจกรรมใดๆ
การสอนแบบโครงงาน
ข้อมูลกลุ่ม
หมวดหมู่:
ชื่อ:
การสอนแบบโครงงาน
สร้างเมื่อ:
พุธ, 19 มกราคม 2011
ผู้สร้าง:

รายละเอียด

ครูยุคใหม่ใส่ใจการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบโครงงานช่วยพัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิดวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการกลุ่ม รู้จักการเรียนรู้ด้วยตนเอง แสวงหาความรู้ จัดเก็บรวบรวมข้อมูลจากข้อสงสัยใคร่รู้ อันจะนำมาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ๆ และนั่นคือจุดหมายของหลักสูตร เรามาช่วยกันแนะนำวิธีสอนในรูปแบบโครงงานกันเถอะ ร่วมแชร์แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อช่วยกันสร้างเด็กให้เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนต่อไป
ชูศรี การเกษ

ประกาศ

พุธ, 19 มกราคม 2011 โดย Shusri Karnkes

ขอเชิญเพื่อนครู/ผู้บริหาร/ศึกษานิเทศก์/นักเรียนและผู้สนใจ ร่วมสมัครสมาชิกเเพื่อสร้างเครือข่ายทางการศึกษา ให้เป็นสังคมออนไลน์ที่มีคุณค่าทางวิชาการ

สนทนา

ตอบครั้งสุดท้ายโดย Shusri Karnkes เมื่อ จันทร์, 01 สิงหาคม 2011

ความคิดเห็น

Site Login