Text Size

โพธิธรรมทีปนี

ตัวเลือกกลุ่ม

ผู้ดูแลระบบ

อัลบั้มรูป

ยังไม่มีอัลบั้มใดๆ

วิดีโอ

ยังไม่มีวิดีโอเพิ่มเข้ามา

กิจกรรม

ยังไม่มีการสร้างกิจกรรมใดๆ
โพธิธรรมทีปนี
ข้อมูลกลุ่ม
หมวดหมู่:
ชื่อ:
โพธิธรรมทีปนี
สร้างเมื่อ:
พุธ, 09 มีนาคม 2011

รายละเอียด

เป็นที่รวมกลุ่มของท่านผู้ใคร่ในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่มีธรรมวิเศษ หรือจตุราริยสัจธรรม หรืออริยสัจ ๔ มีการอธิบายถึง
หลักการและวิธีปฏิบัติเพื่อให้รู้แจ้ง ตามจริต นิสสัยของสาธุชนผู้หวังพบ
กับความสุข จากความสงบ และสุขอันเป็นนิรันดร์

ประกาศ

ยังไม่มีการเพิ่มข่าวเข้ามา

สนทนา

ยังไม่มีการสนทนา

ความคิดเห็น

Site Login