Text Size

โรงเรียนบ้านโคกวัด ชนะเลิศโครงงานภาษาไทย มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ฯ

รายละเอียด:
เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดประกวดโครงงานนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีโรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต๑ ที่เป็นตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประกวด รวม ๗ โครงงาน ซึ่งผลการประกวดครั้งนี้ โรงเรียนบ้านโคกวัด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด โครงงานภาษาไทย ระดับประถมศึกษา โดย เด็กหญิงบุศริน แจ้งประจักษ์ เด็กหญิงปริยานุช นิ่มเรือง และเด็กหญิงปาณิฎา ศิริวงษ์ไพศาล นักเรียนชั้น ป. ๖ เป็นเจ้าของโครงงาน และ คุณครูจันทิมา เย็นทรัพย์ เป็นครูที่ปรึกษา ..........(จันทิมา เย็นทรัพย์.....รายงาน)
01
02
03
04
06
ความคิดเห็น
deena
ขอชื่นชมแสดงความยินดี...ได้สร้างชื่อเสียงให้กับ สพป.บร.๑ เยี่ยมมาก
1936 วัน ที่ผ่านมา
 

Site Login