Text Size

“โรงเรียนอนุบาลชำนิรับการประเมินโรงเรียนต้นแบบการจัดการการเรียนรู้การสหกรณ์”

รายละเอียด:
“โรงเรียนอนุบาลชำนิรับการประเมินโรงเรียนต้นแบบการจัดการการเรียนรู้การสหกรณ์” เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ นายทวีพัฒน์ เหล่าบรรเทา ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์ นำคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบการจัดการการเรียนรู้การสหกรณ์ มาประเมินโรงเรียนอนุบาลชำนิ ซึ่งโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการเพื่อคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการการเรียนรู้การสหกรณ์ ตามโครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องสหกรณ์สู่ชุมชน หลักสูตร ครูผู้สอนวิชาสหกรณ์ในโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับสถานศึกษาต่างๆและประกาศเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการการเรียนรู้การสหกรณ์ของจังหวัดต่อไป.... (ราชวุฒิ วุฒิยาสาร รายงาน)...
100_2021
100_2024
100_2035
100_2041
100_2045
100_2085
100_2090
100_1985
100_1987
100_2000
โรงเรียนอนุบาลชำนิ
ความคิดเห็น

Site Login