Text Size

"โรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยาสืบสานวิถีชาวนาอีสาน"

รายละเอียด:
"โรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยาสืบสานวิถีชาวนาอีสาน" วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โรรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน เรียนรู้วิถีชาวนาอีสาน โดยลงมือดำนา..ปักต้นกล้า เพื่อจะได้ซึมซับและเรียนรู้วิถีชาวนาและรู้คุณค่าของข้าวที่รับประทานทุกวัน ถึงความยากลำบากของชาวนา และปลูกฝังการใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในหลวงรัชกาลที่ ๙ โรงเรียนขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนทำให้ประสบการณ์ดีๆแบบนี้เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียน ราชวุฒิ วุฒิยาสาร เครือข่าย ปสช.สพป.บร.๑ รายงาน
19554836_1428979750503228_52515452819328815_n
19958949_1428979580503245_3882697888912775165_n
19959287_1428979233836613_8031938922843377906_n
19959333_1428979693836567_2696346199472005221_n
19961105_1428979847169885_4296541880568051933_n
19961265_1428979510503252_192116485482613570_n
19961266_1428983120502891_5133798074649940040_n
19989251_1428982780502925_5174577753660968750_n
20031849_1428979380503265_2815198427598726207_n
20031998_1428979290503274_3784947206429290400_n
20108347_471888749818900_4933497909603523185_n
20117115_1429001743834362_7339476593743237058_o
โรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา
ความคิดเห็น

Site Login