Text Size

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่บ้านถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหลัง

รายละเอียด:
เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้เดินทางไปเยี่ยมและมอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท ช่วยเหลือครอบครัว เด็กชายสิงหา อาญาเมือง นักเรียนชั้น ป.๑ โรงเรียนบ้านถาวร อ.เมืองบุรีรัมย์ ซึ่งบ้านถูกไฟไหม้เสียหายหมดทั้งหลัง มูลค่าความเสียหายกว่า ๒ แสนบาท ในวันเดียวกัน ผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๕ ได้นำเงินมามอบช่วยเหลือเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวนักเรียน.... ด.ช.สิงหา อาศัยอยู่กันยายอายุ ๗๓ ปี ส่วนแม่ไปทำงานต่างจังหวัด ในเบื้องต้น นายณธพงศ์ ผลแก้ว ผอ.โรงเรียนและคณะครู-นักเรียน ได้รวบรวมเงินช่วยเหลือไปแล้วจำนวนหนึ่ง และ อบต.สวายจีก ผู้นำชุมชนและชาวบ้าน มอบสิ่งของเครื่องใช้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมกับระดมกันสร้างที่พักชั่วคราวให้แก่ครอบครัวนักเรียนด้วย....(ศากุน ศินิพานิช...รายงาน)
IMG_8728
IMG_8742
IMG_8745
IMG_8746
IMG_8749
IMG_8751
IMG_8760
ความคิดเห็น

Site Login