Text Size

เกี่ยวกับฉัน

ข้อมูลทั่วไป

เพศ
ชาย
วันเกิด
09/12/2497
เกี่ยวกับฉัน
พอใจในสุข

ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน/สถานศึกษา

ข้อมูลการติดต่อ

โทรศัพท์มือถือ
0816698044
โทรศัพท์พื้นฐาน
044602120
ที่อยู่
170 หมู่ 18
ถนน
บุรีรัมย์-สตึก
ตำบล
ชุมเห็ด
จังหวัด
บุรีรัมย์

การศึกษา

วุฒิการศึกษาสูงสุด
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)
สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิชาเอก
บริหารการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
2530

การทำงาน

ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
สถานที่ทำงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
ผลงานที่ภาคภูมิใจ/ความสามารถพิเศษ
ประเมินสำนักงานศึกษาธิการอำเภอชนะเลิศ อันดับ 1 ของจังหวัด ชมเชยระดับประเทศ/ประเมินผลคำรับรองปฎิบัติรชการระดับเขตพื้นที่การศึกษา อันดับที่ 3
ความสามารถพิเศษ ชอบอ่าน และศึกษางานวิจัย
คติ
สัตว์โลกทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรม (กัมมุนาวัตติโลโก)

เพื่อน

  • ยังไม่มีเพื่อน
deena
deena
ขอชื่นชมครับ.....รองเอก
5 ปี ที่ผ่านมา
  • เป็นสมาชิกเมื่อ
  • วันพฤหัสบดีที่ 08 เมษายน 2010 เวลา 14:40 น.
  • ออนไลน์ล่าสุด
  • 4 ปี ที่ผ่านมา
  • ผู้เข้าเยี่ยมชม
  • 3499 ครั้ง

การเข้าร่วมกิจกรรมของฉัน

No events created or joined by the user yet.

รูปภาพล่าสุด

Site Login