Text Size

เกี่ยวกับฉัน

ข้อมูลทั่วไป

เพศ
หญิง
วันเกิด
04/04/2521

ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน/สถานศึกษา

ข้อมูลการติดต่อ

การศึกษา

วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
วิชาเอก
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
2544

การทำงาน

ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
ธัญญารัตน์  พินาศภัย
ธัญญารัตน์ พินาศภัย
  • เป็นสมาชิกเมื่อ
  • วันอังคารที่ 25 มกราคม 2011 เวลา 13:50 น.
  • ออนไลน์ล่าสุด
  • 7 เดือน ที่ผ่านมา
  • ผู้เข้าเยี่ยมชม
  • 9969 ครั้ง

การเข้าร่วมกิจกรรมของฉัน

No events created or joined by the user yet.

รูปภาพล่าสุด

No photos uploaded yet.

Site Login