Text Size

เกี่ยวกับฉัน

ข้อมูลทั่วไป

เพศ
ชาย
วันเกิด
22/09/2512
เกี่ยวกับฉัน
สันโดษ

ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน/สถานศึกษา

ชื่อโรงเรียน/สถานศึกษา
สพป.บร.1
เปิดสอนถึงระดับ
มัธยมต้น
ผู้บริหาร
นายสมศักดิ์ ชอบทำดี

ข้อมูลการติดต่อ

เว็บไซท์
http://buriram.com
อีเมล์
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

การศึกษา

ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท
ระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
ระดับปริญญาตรี
วิทยาลัยครูบุรีรัมย์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
คม.
สถาบันการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาเอก
โสตทัศนศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
2542

การทำงาน

ตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เครื่องราชอิสริภาภรณ์
ชั้นที่ 3 ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
วันเริ่มปฏิบัติงาน
01/07/2535
สถานที่ทำงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
ประวัติการรับราชการ
- อ.1 ระดับ 3 ร.ร.บ้านสระตะเคียน จ.บุรีรัมย์
- อ.1 ระดับ 3 ช่วยราชการ สปจ.บุรีรัมย์
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
- งาน ICT ใน สพท.บร.1
- WEBMASTER
- จัดทำแผนงาน/โครงการ
ผลงานที่ภาคภูมิใจ/ความสามารถพิเศษ
- การทำเว็บไซท์
- การถ่ายรูป
- การออกแบบ
- การพูดและการใช้ภาษา
- ร้องเพลง(อาจจะเพราะ)
คติ
1. มั่นใจในตัวเองและต้องทำได้
2. ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
3. ไม่เคารพคนที่อายุ การศึกษา ฐานะ ตำแหน่ง อาชีพ เพศ ฯลฯ แต่เคารพคนที่คุณธรรม, ความดี ,เหตุผล,ความมีน้ำใจและความเสียสละ
4. ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการทำงานแต่ไม่บ้าเทคโนโลยีหรือเห่อเทคโนโลยีตามกระแส
5. หมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ เพราะความรู้และเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
6. ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
Administrator
Administrator
 • เป็นสมาชิกเมื่อ
 • วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2010 เวลา 05:08 น.
 • ออนไลน์ล่าสุด
 • 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
 • ผู้เข้าเยี่ยมชม
 • 16992 ครั้ง
 • watchara และ Administrator เป็นเพื่อนกันแล้ว
  friends 921 วัน ที่ผ่านมา
 • Administrator และ ธัญญารัตน์ พินาศภัย เป็นเพื่อนกันแล้ว
  friends 1795 วัน ที่ผ่านมา
 • โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา และ Administrator เป็นเพื่อนกันแล้ว
  friends 1799 วัน ที่ผ่านมา
 • Administrator ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงานข้อมูล 10 มิย 55 (DMC 2012) หรือยังยืนยันข้อมูลไม่เรียบร้อย เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อน สพฐ.จะปิดระบบในวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2555 นี้ ดูรายละเอียดในข่าวประชาสัมพันธ์ครับ
  profile 1965 วัน ที่ผ่านมา
 • สมปอง มูลเมือง และ Administrator เป็นเพื่อนกันแล้ว
  friends 1981 วัน ที่ผ่านมา
 • Administrator กำหนดการอบรมควบคุมภายใน * วันที่ 12 กรกฏาคม 2555 อำเภอเมืองบุรีรัมย์และอำเภอบ้านด่าน * วันที่ 13 กรกฏาคม 2555 อำเภอลำปลายมาศและอำเภอชำนิ เวลา 08.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุม สพป.บร.1
  profile 1986 วัน ที่ผ่านมา
 • Administrator ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ดำเนินการชี้แจงนโยบายการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และดำเนินการอบรมนักเรียนรายบุคคลโดยใช้ระบบ Data Management Center ๒๐๑๒ (DMC๒๐๑๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (๑๐ มิ.ย.๒๕๕๕) ผ่านทางเว็บไซท์ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ แต่เนื่องจากระบบดังกล่าวมีปัญหาในการกรอกและจัดเก็บข้อมูล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้ขยายเวลาการดำเนินการไปจนถึงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นั้น บัดนี้ได้ถึงกำหนดเวลาการรายงานข้อมูล DMC๒๐๑๒ แล้ว แต่ระบบดังกล่าวก็ยังคงมีปัญหาในการประมวลผล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้แจ้งให้โรงเรียนที่รายงานข้อมูล Data Management Center ๒๐๑๒ ยังไม่เรียบร้อย ได้รายงานเฉพาะข้อมูลเบื้องต้นของโรงเรียน จำนวนครู จำนวนนักเรียนและจำนวนห้องเรียน ผ่านเว็บไซท์ portal.bopp-obec.info/obec55 เมนูรายงานจำนวนนักเรียนและครู เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดสรรไปก่อน ในระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๕๕ จนกว่าระบบ DMC๒๐๑๒ จะใช้งานได้ตามปกติจึงจะกรอกข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดส
  profile 1987 วัน ที่ผ่านมา

การเข้าร่วมกิจกรรมของฉัน

No events created or joined by the user yet.

รูปภาพล่าสุด

Site Login