Text Size

เกี่ยวกับฉัน

ข้อมูลทั่วไป

เพศ
หญิง
วันเกิด
03/03/2524

ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน/สถานศึกษา

ข้อมูลการติดต่อ

การศึกษา

วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
วิชาเอก
คอมพิวเตอร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา
2549

การทำงาน

ตำแหน่ง
ครูอัตราจ้าง
เบญจมาศ ลี้ทวีสุข
เบญจมาศ ลี้ทวีสุข
  • เป็นสมาชิกเมื่อ
  • วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2010 เวลา 12:00 น.
  • ออนไลน์ล่าสุด
  • 6 ปี ที่ผ่านมา
  • ผู้เข้าเยี่ยมชม
  • 4770 ครั้ง

การเข้าร่วมกิจกรรมของฉัน

No events created or joined by the user yet.

รูปภาพล่าสุด

แถบเครื่องมือของฉัน

เข้าระบบโดย Facebook

Site Login