Text Size

เกี่ยวกับฉัน

ข้อมูลทั่วไป

เพศ
Female
วันเกิด
20/01/1965
เกี่ยวกับฉัน
ครูคอมพิวเตอร์, CAI, บทเรียนออนไลน์ Webmaster

ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน/สถานศึกษา

ข้อมูลการติดต่อ

โทรศัพท์มือถือ
0894242666
ที่อยู่
178/8
ถนน
หน้าสถานี
ตำบล
ในเมือง
อำเภอ
เมือง
จังหวัด
บุรีรัมย์
เว็บไซท์
http://kruwaeo.com
อีเมล์
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

การศึกษา

ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านธาตุ"ธาตุศึกษาวิทยา" ต.ธาตุ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
ระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนรัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
ระดับปริญญาตรี
วิทยาลัยครูสุรินทร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโท
สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิชาเอก
หลักสูตรและการสอน
ปีที่สำเร็จการศึกษา
2548

การทำงาน

ตำแหน่ง
ครู
วิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ
เครื่องราชอิสริภาภรณ์
ชั้นที่ 2 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
วันเริ่มปฏิบัติงาน
29/07/2530
สถานที่ทำงาน
โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
ประวัติการรับราชการ
2530-2532 - ร.ร.บ้านหนองขอน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
2532-2543 - ร.ร.วัดสถานีหนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
2543-2545 - ช่วยราชการหน่วยศึกษานิเทศก์ สปจ.บุรีรัมย์
2545 - ปัจจุบัน - ร.ร.เสนศิริอนุสรณ์ สพท.บุรีรัมย์ เขต 1
หน้าที่ความรับผิดชอบ
- สอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ม.1-3
- ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.1
- ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน
- WEBMASTER โรงเรียน
- ประชาสัมพันธ์งานการศึกษาของโรงเรียน
- เป็นคณะทำงานสร้างบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต www.sahavicha.com
ผลงานที่ภาคภูมิใจ/ความสามารถพิเศษ
- ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ รางวัล "เพชรแผ่นดิน ระดับเข็มเงิน" ของ สพท.บร.1 ในงานวันครู 16 มกราคม 2553
- รางวัลครูสอนดี สอนเก่ง ของ สพฐ. แห่งสหวิชาดอทคอม ปี 2552
- รางวัลเหรียญทอง ครูผู้สอน การสร้าง Web Editor ชั้น ม.1-3 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2552
- รางวัลชนะเลิศ วิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระดับเขตพื้นที่
- รางวัลเหรียญทอง นวัตกรรมดีเด่นทางการศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- รางวัลครูเกียรติยศ(Teacher Award) สาขาคอมพิวเตอร์ ปี 2551
- รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนการเขียนโฮมเพจ ช่วงชั้นที่ 3 ระดับเขตพื้นที่ 4 ปีซ้อน (ปี 2549-2552)
- รางวัลเหรียญเงิน ครูผู้สอนการเขียนโฮมเพจ ช่วงชั้นที่ 3 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2551
- รางวัลครูผู้นำนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการ Innovative Teachers Leadership Awards ปี 2552
- รางวัล ครูแก่นแท้ ให้ความรู้คู่คุณธรรม จาก Good Teacher Magazine ปี 2552
- รางวัลเหรียญทอง จากการประกวดสื่อ online 8 กลุ่มสาระ ระดับภาค
- สร้างเว็บไซต์โรงเรียน ที่ http://school.obec.go.th/senbr
- สร้างบทเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์ ที่ http://kruwaeo.com
- สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ที่ http://kruwaeo.wordpress.com , http://twitter.com/kruwaeo , http://www.facebook.com/kruwaeo#!/home.php
- สร้างสื่อการเรียนรู้ CAI
คติ
- มุ่งมั่น ทุ่มเท จริงใจ เสียสละในการทำงาน รักงานที่ทำแล้วจะประสบความสำเร็จ
- เรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะมีอะไรใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลาบนโลกใบนี้
- ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง เป็นอิสระทางการเงิน แล้วจะมีความสุข
- ทุกชีวิตมีค่า
แวววลี  สิริวรจรรยาดี
แวววลี สิริวรจรรยาดี
ไม่ว่าอาชีพไหนก็ขาดแผนการเงินไม่ได้ ไม่ว่าคุณจะเป็นเกษตรกร หรือผู้บริหารระดับสูง คุณควรจะวางแผนการเงิน นั่นจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การดำเนินชีวิตของคุณประสบความสำเร็จ
7 ปี ที่ผ่านมา
  • เป็นสมาชิกเมื่อ
  • วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2010 เวลา 09:44 น.
  • ออนไลน์ล่าสุด
  • 6 ปี ที่ผ่านมา
  • ผู้เข้าเยี่ยมชม
  • 8889 ครั้ง

การเข้าร่วมกิจกรรมของฉัน

No events created or joined by the user yet.

รูปภาพล่าสุด

My Contacts

Home Address
ต.ในเมือง
City
อ.เมืองบุรีรัมย์
Postal Code
31000
Country
บุรีรัมย์
Phone Number
044613123
Mobile Number
0894242666
Fax Number
044612050
My Company
ร.ร.เสนศิริอนุสรณ์
Work Address
n/a
Website
kruwaeo.com
Department
n/a
Job Title
n/a
Main IM ID
kruwaeo
ICQ
n/a
AIM
n/a
Y!M
n/a
MSN
waeowalee_siri@hotmail.com
GTalk
n/a
Skype
n/a

แถบเครื่องมือของฉัน

เข้าระบบโดย Facebook

Site Login