Text Size

เกี่ยวกับฉัน

ข้อมูลทั่วไป

เพศ
ชาย
วันเกิด
07/08/2503
เกี่ยวกับฉัน
สงสารการศึกษาไทย มุ่งหวังสร้างภาพให้ตนเอง แต่ยอมทิ้งคุณภาพของเยาวชนไทยที่จะเป็นพลังของการพัฒนาชาติ ขอเพียงให้มีชื่อเสียง และความก้าวหน้าของตนเองเท่านั้้น.....................อนิจจจาเมืองไทย

ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน/สถานศึกษา

ข้อมูลการติดต่อ

การศึกษา

วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา
มสธ.
วิชาเอก
บริหารการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
2536

การทำงาน

ตำแหน่ง
ผู้บริหาร

เพื่อน

 • ยังไม่มีเพื่อน
iyala
iyala
ผมหมายถึงการทำรายการในเมนู "บริการออนไลน์" รายการตรวจรายการเงินเดือน" นะครับ ระบบนี้ยังประโยชน์ใ้ห้กับกลุ่มข้าราชการบำนาญในการตรวจสอบ การสำเนาเอกสาร ได้สะดวก รวดเร็ว โดยเฉพาะกรณีอยู่ต่างอำเภอ ไม่ต้องเดินทางมาที่สพท.บร1 เหตุผล ผู้เอาบำนาญส่วนใหญ่เป็นผู้สูงวัย และสุขภาพไม่ดี มีปัญหาในการเดินทาง
4 ปี ที่ผ่านมา
 • เป็นสมาชิกเมื่อ
 • วันพุธที่ 28 เมษายน 2010 เวลา 18:20 น.
 • ออนไลน์ล่าสุด
 • 4 ปี ที่ผ่านมา
 • ผู้เข้าเยี่ยมชม
 • 2635 ครั้ง
 • iyala ผมหมายถึงการทำรายการในเมนู "บริการออนไลน์" รายการตรวจรายการเงินเดือน" นะครับ ระบบนี้ยังประโยชน์ใ้ห้กับกลุ่มข้าราชการบำนาญในการตรวจสอบ การสำเนาเอกสาร ได้สะดวก รวดเร็ว โดยเฉพาะกรณีอยู่ต่างอำเภอ ไม่ต้องเดินทางมาที่สพท.บร1 เหตุผล ผู้เอาบำนาญส่วนใหญ่เป็นผู้สูงวัย และสุขภาพไม่ดี มีปัญหาในการเดินทาง
  profile 1312 วัน ที่ผ่านมา
 • iyalaนายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บร.1 กราบเรียนท่านผอ.สพป.บร.1 กระผมนายอรรถวิมท สงวนนาม ผู้เอาบำนาญ สังกัดอำเภอบ้านด่าน โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านได้ช่วยให้การเงินได้ดำเนินการรายการสลิปเงินเดือนของกลุ่มข้าราชการบำนาญให้ด้วยครับ เพราะจะได้อำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเงินเดือนในแต่ละเดือน และเพื่อประโยชน์ทางด้านการนำไปใช้ ไม่ต้องเดินทางมาตรวจสอบที่สพป.บร.1 กระผมหวังว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผอ.สพป.บร.1 ในครั้งนี้ด้วยความเมตตาต่อข้าราชการบำนาญต่อไป
  profile 1312 วัน ที่ผ่านมา
 • iyala กราบเรียนท่านผอ.สพป.บร.1 กระผมนายอรรถวิมท สงวนนาม ผู้เอาบำนาญ สังกัดอำเภอบ้านด่าน โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านได้ช่วยให้การเงินได้ดำเนินการรายการสลิปเงินเดือนของกลุ่มข้าราชการบำนาญให้ด้วยครับ เพราะจะได้อำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเงินเดือนในแต่ละเดือน และเพื่อประโยชน์ทางด้านการนำไปใช้ ไม่ต้องเดินทางมาตรวจสอบที่สพป.บร.1 กระผมหวังว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผอ.สพป.บร.1 ในครั้งนี้ด้วยความเมตตาต่อข้าราชการบำนาญต่อไป
  profile 1432 วัน ที่ผ่านมา
 • iyala กราบเรียนท่าน ผอ.สพป.บร.1 กราบเรียนท่านผอ.สพป.บร.1 ด้วยกระผมนายอรรถวิท สงวนนาม ได้ร้องขอความช่วยเหลือ จากท่านรองนพรัตน์ ในการจัดทำระบบตรวจสอบเงินเดือน ข้าราชการบำนาญ ด้วยเหตุผลเพื่อประโยชน์ต่อข้าราชการบำนาญในการไม่ต้องเดินทางมาตรวจสอบเงินเดือนที่ สพท.บร.1 นั้น บัดนี้กลุ่มข้าราชการบำนาญทั้งหลายได้รับการช่วยเหลือ จากท่านรองนพรัตน์ในการจัดทำรายละเอียดดังกล่าวให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กระผมมีความซาบซึ้งยินดีเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการอำนวยความสะดวก ตามการร้องขอ กระผมจึงกราบขอบพระคุณ ท่านผอ.สพป.บร1 ท่านรองนพรัตน์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้เห็นความสำคัญและช่วยจัดบริการด้านนี้ให้ กระผมขอกราบแทบเท้าท่านด้วยความคาระวะ ด้วยความเต็มใจและภูมิใจในการเป็นนักการบริหารจัดการเป็นอย่างสูงยิ่ง ด้วยความเคารพและนับถือ อรรถวิท สงวนนาม กลุ่ม ขรก.บำนาญ นี้คือสิ่งที่กระผมเคยได้รับ แต่มาบัดนี้ เป็นระยะเวลา 3 เดือนแล้ว ที่ข้อมูลไม่ได้จัดทำไว้บริการให้กับกลุ่มที่ขอรับบำนาญ ส่งผลให้เกิดความยากลำบากในการตรวจสอบข้อมูลในแต่ละเดือนเป็นอย่างยิ่ง กระผมใคร่ขอกราบขอความอนุเคราะห์จากท่านได้โปรดกรุณา
  profile 1544 วัน ที่ผ่านมา
 • iyala กราบเรียนท่านผอ.สพป.บร.1 ด้วยกระผมนายอรรถวิท สงวนนาม ได้ร้องขอความช่วยเหลือ จากท่านรองนพรัตน์ ในการจัดทำระบบตรวจสอบเงินเดือน ข้าราชการบำนาญ ด้วยเหตุผลเพื่อประโยชน์ต่อข้าราชการบำนาญในการไม่ต้องเดินทางมาตรวจสอบเงินเดือนที่ สพท.บร.1 นั้น บัดนี้กลุ่มข้าราชการบำนาญทั้งหลายได้รับการช่วยเหลือ จากท่านรองนพรัตน์ในการจัดทำรายละเอียดดังกล่าวให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กระผมมีความซาบซึ้งยินดีเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการอำนวยความสะดวก ตามการร้องขอ กระผมจึงกราบขอบพระคุณ ท่านผอ.สพป.บร1 ท่านรองนพรัตน์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้เห็นความสำคัญและช่วยจัดบริการด้านนี้ให้ กระผมขอกราบแทบเท้าท่านด้วยความคาระวะ ด้วยความเต็มใจและภูมิใจในการเป็นนักการบริหารจัดการเป็นอย่างสูงยิ่ง ด้วยความเคารพและนับถือ อรรถวิท สงวนนาม กลุ่ม ขรก.บำนาญ
  profile 1833 วัน ที่ผ่านมา

การเข้าร่วมกิจกรรมของฉัน

No events created or joined by the user yet.

รูปภาพล่าสุด

No photos uploaded yet.

แถบเครื่องมือของฉัน

เข้าระบบโดย Facebook

Site Login