Text Size

เกี่ยวกับฉัน

ข้อมูลทั่วไป

เพศ
หญิง
วันเกิด
10/08/2523

ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน/สถานศึกษา

ข้อมูลการติดต่อ

การศึกษา

วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิชาเอก
การจัดการทั่วไป
ปีที่สำเร็จการศึกษา
2546

การทำงาน

นางสาวอัจฉรา  มณีทอง
นางสาวอัจฉรา มณีทอง
  • เป็นสมาชิกเมื่อ
  • วันพุธที่ 28 เมษายน 2010 เวลา 19:26 น.
  • ออนไลน์ล่าสุด
  • 2 เดือน ที่ผ่านมา
  • ผู้เข้าเยี่ยมชม
  • 4598 ครั้ง

การเข้าร่วมกิจกรรมของฉัน

No events created or joined by the user yet.

รูปภาพล่าสุด

No photos uploaded yet.

Site Login