nondaengzoo57

โรงเรียนบ้านโนนแดงทัศนศึกษาสวนสัตว์โคราช

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านโนนแดง ต.สะแกโพรง อ.เมือง นำโดย นายอภวัฒน์ บุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ได้นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 จำนวน 206 คน ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สวนสัตว์นครราชสีมา ซึ่งนักเรียนต่างได้รับความรู้และความสนุกสนานจากการไปทัศนศึกษาครั้งเป็นอย่างมาก (โสภณ ชุมพลศักดิ์ รายงาน)

รายละเอียด
ricesong57

อนุรักษ์ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์

“อนุรักษ์ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์” เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นายประมวล เรียบร้อย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายธีรยุทธ โปรยไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนสะโพรงอนุสรณ์ ได้นำคณะครู-นักเรียนโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ จัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ณ ที่นาของโรงเรียนจำนวน ๘ ไร่ ซึ่งทุกๆปีโรงเรียนจะนำนักเรียนทำนา เพื่อปลูกจิตสำนึกของนักเรียนให้เห็นคุณค่าของข้าว ซึ่งเป็นอาหารหลักของคนไทยและคนทั่วโลก อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าว ซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวนาในสมัยก่อนขอแรงเพื่อนบ้านมาช่วยเกี่ยวข้าวและจะหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันคนละครั้ง เป็นการแสดงออกถึงความสามัคคี ความร่วมแรงร่วมใจ โดยไม่ต้องลงทุนมากเหมือนในปัจจุบัน / ราชวุฒิ วุฒิยาสาร เครือข่าย สปช.สพป.บร.๑ ภาพ/รายงาน

รายละเอียด
tale57

ค่ายนิทานสร้างสรรค์คุณธรรม

มื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายนิทานสร้างสรรค์คุณธรรม ซึ่งสถาบันนโยบายศึกษา โดยความสนับสนุนของมูลนิธิคอนราดอาเดนาวร์ ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เขต ๒ และ เขต ๓ จำนวน ๑๗ โรงเรียน จัดขึ้น แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ เพื่อมุ่งปลูกฝังคุณธรรมแก่เด็ก เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากที่ได้จัดโครงการ “การสอนคุณธรรมในนักเรียนประถมศึกษาเสริมสร้างการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง” มาตั้งปี ๒๕๕๕ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมโดยเฉพาะในด้านความเป็นประชาธิปไตยแก่เยาวชน และในช่วงต้นปี ๒๕๕๗ ได้จัดอบรมสัมมนาครูผู้สอนจากโรงเรียนในโครงการ เพื่อออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พร้อมกับมอบหนังสือนิทานให้โรงเรียนนำไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้คุณธรรมจากนิทาน และคัดเลือกนักเรียนจากทั้ง ๑๗ โรงเรียนมาเข้าค่ายนิทานสร้างสรรค์คุณธรรมในครั้งนี้ รวม ๖๐ คน เพื่อนำเสนอผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ผ่านมา และให้ครู นักเรียน ได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับการสรุปองค์ความรู้จากการอ่านในรูปแบบการแสดงละครถ่ายทอดเนื้อหาแง่คิดคุณธรรม รวมทั้งสามารถนำไปถ่ายทอดขยายผลในแต่ละโรงเรียนต่อไป.... (ศากุน ศิริพานิช .. รายงาน)

รายละเอียด
anubanlpvalley57

อนุบาลลำปลายมาศ คว้าแชมป์วอลเลย์บอลชายอีสานตอนล่าง

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ทีมวอลเลย์บอลชาย โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ชนะเลิศการแข่งขัน”วิทยุการบินมินิวอลเลย์บอล” ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เป็นแชมป์ระดับภูมิภาคภาคอีสานตอนล่าง ประเภทยุวชนอายุไม่เกิน 12 ปี ณ ยิมเนเซียมโรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา โดยไม่เสียเซทให้กับทีมใดเลยตลอดการแข่งขัน และได้เข้าชิงชนะเลิศระดับประเทศกลางเดือนธันวาคมนี้

รายละเอียด
klangpetchbuilding57

รับมอบอาคารเรียนโรงเรียนบ้านกลางเพชรฯ

เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีรับมอบอาคารเรียน ซึ่งพระมหา ดร.คมสรณ์ คุตตธัมโม พระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล พร้อมด้วยนางอรัญญา วิทยฐานกรณ์และคณะญาติธรรม ได้บริจาคทุนทรัพย์สร้างอาคารเรียนขนาด ๒ ชั้น ๕ ห้องเรียน จำนวน ๑ หลัง พร้อมครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ให้แก่โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) รวมมูลค่า ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้นักเรียนได้มีสถานที่เรียนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ..................... โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มีนายพิชิต พูนภิญโญศักดิ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีนักเรียน ๑๐๖ คน เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ ๖ รวม ๘ ห้องเรียน อาคารเรียนของโรงเรียนไม่เพียงพอและสร้างมานานกว่า ๓๐ ปี จึงได้ทำโครงการขอรับสนับสนุนจากพระมหา ดร.คมสรณ์ คุตตธัมโม ซึ่งก็ได้รับเมตตาบอกบุญและรวบรวมปัจจัยจากผู้มีจิตศรัทธาสร้างให้ในครั้งนี้.......... (ศากุน ศิริพานิช / อภิรักษ์ จันทวี … รายงาน)

รายละเอียด
nongvangschlarchina57

นักเรียนบ้านหนองแวง รับทุนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน

นายประเสริฐ สำเรียนรัมย์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง เปิดเผยว่า โรงเรียนได้สนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาความสามารถในด้านต่างๆ ตามศักยภาพ โดยโครงการดั๊บเบิ้ล เอ อินเตอร์แคมป์…ปลูกฝัน ปลูกปัญญา ได้ให้นักเรียนที่เป็นบุตรเกษตรกรในโครงการ เขียนเรียงความ หัวข้อ “ชีวิตที่ดีขึ้นกับต้นกระดาษบนคันนา” เข้าประกวด ซึ่งผลงานของ เด็กหญิงธวัลรัตน์ สิมพลี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับคัดเลือก และได้รับทุนเดินทางร่วมเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ที่โรงเรียนอาชีวะผู่หนิง ณ มณฑลกวางตุ้ง เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้ เด็กหญิงธวัลรัตน์ สิมพลี มีนางศรีเสาวลักษณ์ ละมุล เป็นครูประจำชั้น .....(สุภาวดี แสงโทโพธิ์ … รายงาน)

รายละเอียด
yala357

ยะลาเขต ๓ แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมที่บุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และคณะ ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่จาก สพป.ยะลา เขต ๓ รวม ๙๐ คน โดยการนำของ ว่าที่ร้อยตรี นรินทร์ สาโร ผอ.สพป.ยะลา เขต ๓ ซึ่งกำลังจะเดินทางไปรับตำแหน่ง ผอ.สพป.กระบี่ ตามโครงการศึกษาดูงานการจัดการศึกษาและแหล่งชุมชนพหุวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน โดย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปการจัดการศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีแนวเขตติดต่อชายแดนประเทศกัมพูชา และมีการใช้ภาษาถิ่นหลายภาษา รวมทั้งประเพณีวิถีชีวิตของชาวอีสาน เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่คณะที่มาเยือนด้วย ...... (ศากุน ศิริพานิช..รายงาน)

รายละเอียด
ccf572

ซี.ซี.เอฟ.ลงนามความร่วมมือกับโรงเรียนในโครงการ

เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาความร่วมมือองค์กรภาคี (MOU) ระหว่างโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ กับสำนักงานโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้การสนับสนุนจากมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กที่มุ่งส่งเสริมเด็กยากไร้ให้ได้รับการพัฒนาเพื่อสามารถปรับปรุงตนเองและเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีบทบาทในการพัฒนาสังคมและชุมชนของตนเองได้อย่างยั่งยืน สำหรับในปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๔ โรงเรียน และจัดประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้ประสานงาน กรรมการบริหารโครงการและเจ้าหน้าที่โครงการ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน พร้อมกับมอบหนังสือโครงการเปิดโลกอัจฉริยะแก่โรงเรียน เพื่อนำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่เด็กต่อไป ...... (ศากุน ศิริพานิช / อภิรักษ์ จันทวี .. รายงาน)

รายละเอียด
helpstudent57

โรงเรียนต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรพร้องเงินรางวัล แก่โรงเรียนในสังกัดที่ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๗ ดังนี้ ... ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก ชนะเลิศ – โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง, ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง ชนะเลิศ – โรงเรียนรวมมิตรวิทยา, รองชนะเลิศอันดับ ๑ – โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม และ รองชนะเลิศอันดับ ๒ – โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) ....(ศากุน ศิริพานิช … รายงาน)

รายละเอียด
kgivensakaeprong57

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์รับการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

“โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์รับการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน” เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ นางสโรชินี โอชโร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้นำคณะกรรมการประกอบด้วย นายกองตรีจเร สัตยารักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางพันทิพา สวาสุ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ นางนฐพร วิชัยเลิศ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ นางประไพรัตน์ บารัมย์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ และนางวัชรี เป็นพร้อม นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ มาประเมินนักเรียนโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ ซึ่งได้ส่งนักเรียนเข้ารับการคัดเลือก ประเภทนักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขนาดเล็ก เพื่อคัดเป็นตัวแทนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีนักเรียนเข้าคัดเลือกจำนวน ๓ คน จาก ๓ โรงเรียน คือ ๑. เด็กหญิงเบญจวรรณ ดวงทิพย์ โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง ๒. เด็กหญิงเบญจมาศ ชุรุมรัมย์ โรงเรียนบ้านกะหาด ๓. นางสาววาสนา สมันชาติ โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์... ... (ราชวุฒิ วุฒิยาสาร เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.บร.๑ -รายงาน)

รายละเอียด
Text Size

รูปกิจกรรมล่าสุด

เว็บลิ้งค์

กระทรวงศึกษาธิการ obec
สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คุรุสภา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
obec gateway โครงการแท็บเบล็ตเพื่อการศึกษาไทย
ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ บริการผู้ประกอบวิชาชีพ
มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
logo_sahavicha งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63

หนังสือราชการ

สนทนาทั่วไป

จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์

ย้ายสับเปลี่ยน

เว็บบล็อก

ประเมินสถานศึกษาพอเพียง

evaenoughsamrong56

ประเมินสถานศึกษาพอเพียง

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 นายพัชรินทร์ มีพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปี 2556 ประกอบด้วย นายปัญญา ยางนอก ผู้อำนวยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล, นายสิทธิพงศ์ จารุทรัพย์สดใส ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน และนายยศพัฒน์ แตงทองกุล ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ เพื่อตรวจสอบ ติดตามประเมินผล การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โดยตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง, สังเกต, สัมภาษณ์, ชมนิทรรศการการแสดงผลงานของครูนักเรียน, เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ของโรงเรียน ฯลฯ ขอขอบคุณนายณรงค์ ประพิณ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองตาด คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาที่ร่วมแรงรวมใจทำให้การประเมินครั้งนี้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

รายละเอียด

แถบเครื่องมือของฉัน

เข้าระบบโดย Facebook

watbowon

B_asean_MOE

24_1

b_brainMOE.gif

b_qlf

B_teachFund

bannerANI_LunchMOE

bantwitter01

DL-Elearning

e-learning

logo_web_Ani_new

stu_chanel

ict_KM

logo_sahavicha

โครงการแท็บเบล็ตเพื่อการศึกษาไทย

มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา

คุรุสภา

ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ

บริการผู้ประกอบวิชาชีพ


สมาชิกออนไลน์

เรามี 81669 บุคคลทั่วไป และ 37 สมาชิก ออนไลน์

Site Login