Text Size

ยินดีต้อนรับ, ผู้เยี่ยมชม
กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน.    ลืมรหัสผ่าน?
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 - สมาชิกที่กำลังออนไลน์
สมาชิก เวลา ขณะนี้อยู่ที่
ผู้เยี่ยมชม
21:41:46 โพสล่าสุด
ผู้เยี่ยมชม
21:41:32 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย พ.ศ.2560
ผู้เยี่ยมชม
21:39:01 ประกาศ กศจ.บุรีรัมย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ครูผู้ช่วย
ผู้เยี่ยมชม
21:38:12 ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้เยี่ยมชม
21:37:55 ว857-2มี.ค.58/การฝึกอบรมครูผู้สอนโครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) สำหรับค
ผู้เยี่ยมชม
21:35:20 ว650-14กพ60 การคัดกรองนักเรียนยากจน
ผู้เยี่ยมชม
21:34:36 ด่วนโปรดส่งแบบติดตามนักเรียนที่ออกกลางคัน (รร.โสภณวรวัฒน์,ไตรมิตรวิทยาคาร,บ้านหนองโสน,ว
ผู้เยี่ยมชม
21:33:18 4533-4ตค56/การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดั
ผู้เยี่ยมชม
21:32:49 หนังสือราชการ
ผู้เยี่ยมชม
21:31:50 59284-18พค59/(ผอ.รร.บ้านหนองโดนประสาทวิทย์)แจ้งคำสั่งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอน
ผู้เยี่ยมชม
21:30:51 ว1494-20เมย60/การต่อสัญญาจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน(โครงการคืนครูให้นักเรียน)ปีงบประมาณ พ.ศ.256
ผู้เยี่ยมชม
21:29:43 1924-18สค59/แจ้งเลื่อนจัดการอบรมปฏิบัติการห้องสมุดอัตโนมัติ
ผู้เยี่ยมชม
21:26:01 507-3กพ60/โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม ประจำปี 2560
ผู้เยี่ยมชม
21:25:57 ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้เยี่ยมชม
21:25:48 ประกาศ กศจ.บุรีรัมย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก
ผู้เยี่ยมชม
21:23:16 หน้าหลักฟอรั่ม
ผู้เยี่ยมชม
21:20:52 1966-19เมย53/ขออนุญาตเข้าจัดกิจกรรมในโรงเรียน
ผู้เยี่ยมชม
21:19:13 หน้าหลักฟอรั่ม
ผู้เยี่ยมชม
21:19:04 ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้เยี่ยมชม
21:18:49 1523-25เมย60/จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
ผู้เยี่ยมชม
21:16:10 หนังสือราชการ
ผู้เยี่ยมชม
21:14:41 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย
ผู้เยี่ยมชม
21:12:45 1512-21เมย60/การประชุมปฏิบัติการฝึกอบรมครูผูสอนในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางกา
ผู้เยี่ยมชม
21:12:34 หนังสือราชการ
Power by JOMPRO.COM

Site Login