Text Size

ยินดีต้อนรับ, ผู้เยี่ยมชม
กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน.    ลืมรหัสผ่าน?
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 - สมาชิกที่กำลังออนไลน์
สมาชิก เวลา ขณะนี้อยู่ที่
ผู้เยี่ยมชม
04:55:11 โพสล่าสุด
ผู้เยี่ยมชม
04:54:49 ว3974-15กย58/การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น/นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2559
ผู้เยี่ยมชม
04:54:42 ว2690-3ตค59/คู่มือการดำเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
04:54:07 ว4930-11พย57/แต่งตั้งคณะกรรมการรับจ่ายเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ประจำปี 2557 (ดังแนบ)
ผู้เยี่ยมชม
04:54:05 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา/สอบราคา
ผู้เยี่ยมชม
04:53:40 หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย(ธุรการ รร/ครูวิกฤติ/พนักงานราชการ)
ผู้เยี่ยมชม
04:53:33 451-1กพ60/การทดสอบสมรรถภาพทางกายเด็กไทยอายุ4-6 ปี(เด็กปฐมวัย) ปีการศึกษา 2559
ผู้เยี่ยมชม
04:53:30 34-9มค60/การอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง สำหรับผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (LN) และวิทยากรเครือข่ายท้
ผู้เยี่ยมชม
04:47:20 ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียน (รายชื่อดังแนบ) ไปรับสัญญาจ้างเพื่อลงนาม ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2559
ผู้เยี่ยมชม
04:38:45 ประกาศ กศจ.บุรีรัมย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ครูผู้ช่วย
ผู้เยี่ยมชม
04:38:35 4207-12กย54/โครงการพัฒนาครูผู้ช่วย พนักงานราชการและครูอัตราจ้าง
ผู้เยี่ยมชม
04:38:04 เชิญร่วมงาน \"เทศกาลเล่านิทานนานาชาติ ม.มหาสารคาม\"
ผู้เยี่ยมชม
04:36:48 3124-16กค57/เอกสารวิเคราะห์ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556
ผู้เยี่ยมชม
04:35:44 หน้าหลักฟอรั่ม
ผู้เยี่ยมชม
04:34:20 4102-12กย56/ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรช่วยปฏิบัติงาน(เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโสน,โรงเ
ผู้เยี่ยมชม
04:31:50 ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้เยี่ยมชม
04:29:26 ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้เยี่ยมชม
04:29:21 1132-29กพ59/เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการ\"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้\"(ดังบัญชีแนบ)
ผู้เยี่ยมชม
04:27:18 ดนตรีไทย
Power by JOMPRO.COM

Site Login