Text Size

ยินดีต้อนรับ, ผู้เยี่ยมชม
กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน.    ลืมรหัสผ่าน?
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 - สมาชิกที่กำลังออนไลน์
สมาชิก เวลา ขณะนี้อยู่ที่
ผู้เยี่ยมชม
21:00:02 โพสล่าสุด
ผู้เยี่ยมชม
20:59:59 ว3875-10กย58/หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ตำแหน่งครูสังก
ผู้เยี่ยมชม
20:59:55 ว1187-21มีค60/การติดตามรายงานโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ
ผู้เยี่ยมชม
20:59:32 ทุนการศึกษารัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน
ผู้เยี่ยมชม
20:59:02 ว1135-17มีค60/แนวทางการปฏิบัติในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
20:58:12 ประชาสัมพันธ์แจ้งโรงเรียนในสังกัด
ผู้เยี่ยมชม
20:57:59 ประกาศ กศจ.บุรีรัมย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ครูผู้ช่วย
ผู้เยี่ยมชม
20:57:48 เอกสารนำเสนอการประชุมอบรมการจัดทำแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาของ รร.ในสังกัด สพป.บร.1
ผู้เยี่ยมชม
20:57:03 ว3961-9ธค59/รายงานการจ้างลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างนอกเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ผู้เยี่ยมชม
20:55:55 ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้เยี่ยมชม
20:55:31 หนังสือราชการ
ผู้เยี่ยมชม
20:54:50 หนังสือราชการ
ผู้เยี่ยมชม
20:54:49 128-24มีค60/ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้า
ผู้เยี่ยมชม
20:52:52 ว806-27กพ60/การตรวจสอบดูแลคุณภาพอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ผู้เยี่ยมชม
20:52:36 5534-13ธค54/ขอความอนุเคราะห์ใช้สนามกีฬาโรงเรียน (รร.ไตรภูมิวิทยา)
ผู้เยี่ยมชม
20:52:28 ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดภาพเนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ. 2555
ผู้เยี่ยมชม
20:52:06 3238-4พย59/ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
ผู้เยี่ยมชม
20:51:45 ตอบกลับล่าสุด
ผู้เยี่ยมชม
20:50:17 กศจ.บุรีรัมย์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการคร
ผู้เยี่ยมชม
20:46:41 การรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2560
ผู้เยี่ยมชม
20:44:44 688-15กพ60/การจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 และการนำส่งข้อมูลสารสน
ผู้เยี่ยมชม
20:44:02 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบ
ผู้เยี่ยมชม
20:42:56 หนังสือราชการ
ผู้เยี่ยมชม
20:41:57 1723-28มีค59/แจ้งกำหนดการพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเกียรติคุณ\"บุรีรัมย์\"
ผู้เยี่ยมชม
20:41:28 หนังสือราชการ
ผู้เยี่ยมชม
20:40:23 ประกาศ กศจ.บุรีรัมย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ครูผู้ช่วย
ผู้เยี่ยมชม
20:40:10 หนังสือราชการ
ผู้เยี่ยมชม
20:39:49 ว1035-10มีค60/ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่
ผู้เยี่ยมชม
20:39:41 5385-22ตค53/ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ
ผู้เยี่ยมชม
20:39:04 ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้เยี่ยมชม
20:37:53 มอบ DVD การแสดงเฉลิมพระเกียรติ และ DVD ปกเกล้าธรรมราชา
ผู้เยี่ยมชม
20:37:40 ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศ
ผู้เยี่ยมชม
20:35:38 844-1มีค60/เชิญประชุมคณะกรรมการชมรมครูปฐมวัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เ
ผู้เยี่ยมชม
20:35:04 772-16มิย59/การดำเนินโครงการพัฒนาความสามารถนักเรียนด้านการอ่านการเขียนภาษาไทยอย่างยั่งยืน
ผู้เยี่ยมชม
20:34:36 กศจ.บุรีรัมย์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการคร
ผู้เยี่ยมชม
20:34:30 3501-6สค55/ชะลอการส่งคืนและการพิจารณาอนุญาตให้หน่วยงานอื่ีนเข้าใช้ที่ราชพัสดุ
ผู้เยี่ยมชม
20:31:56 ว1181-21มีค60/การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
20:31:22 1184-22มีค60/โครงการโรงเรียนคุณธรรม
ผู้เยี่ยมชม
20:30:44 1058-24กพ59/ขออนุมัติเดินทางไปราชการของสถานศึกษา
Power by JOMPRO.COM

Site Login