Text Size

ยินดีต้อนรับ, ผู้เยี่ยมชม
กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน.    ลืมรหัสผ่าน?
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 - สมาชิกที่กำลังออนไลน์
สมาชิก เวลา ขณะนี้อยู่ที่
ผู้เยี่ยมชม
07:16:24 โพสล่าสุด
ผู้เยี่ยมชม
07:15:23 ว3974-15กย58/การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น/นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2559
ผู้เยี่ยมชม
07:15:12 2295-22มิ.ย58/แนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน)
ผู้เยี่ยมชม
07:15:02 ที่ศธ 0282/50-10กพ60/ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งคร
ผู้เยี่ยมชม
07:14:00 1758-5สค59/การเสนอแผนงานโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาและขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
07:13:52 หน้าหลักฟอรั่ม
ผู้เยี่ยมชม
07:13:46 ว1949-22พค60/อนุมติเงินประจำงวดปีงบประมาณ 2560 งบดำเนินงาน รายการค่าวัสดุสื่อเพื่อบริหารการจัดกา
ผู้เยี่ยมชม
07:13:25 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา/สอบราคา
ผู้เยี่ยมชม
07:12:30 หน้าหลักฟอรั่ม
ผู้เยี่ยมชม
07:12:29 ประกาศโรงเรียนอนุบาลชำนิ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐา
ผู้เยี่ยมชม
07:12:29 ว10930-25มิ.ย.57/การจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557
ผู้เยี่ยมชม
07:12:28 ตอบกลับล่าสุด
ผู้เยี่ยมชม
07:12:26 ชาวธุรการ
ผู้เยี่ยมชม
07:12:24 1907-17พค56/การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ผู้เยี่ยมชม
07:12:24 ประกาศโรงเรียนรวมมิตรวิทยาเรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช105/29 จำนวน 1 หล
ผู้เยี่ยมชม
07:12:22 คุรุสภา_61-31พค56/ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผู้สมควรได้รับรางวั
ผู้เยี่ยมชม
07:12:18 kruthapk
ผู้เยี่ยมชม
07:12:18 รร.ต่อไปนี้ให้รับเอกสาร ค่ารักษาพยายาล (ไข้นอก) มาแก้ไขด่วน
ผู้เยี่ยมชม
07:12:16 ย้ายสับเปลี่ยน
ผู้เยี่ยมชม
07:12:06 หน้าหลักฟอรั่ม
ผู้เยี่ยมชม
07:12:06 1802-8พค56/การปรับค่าตอบแทนพนังานราชการ
ผู้เยี่ยมชม
07:12:02 รร.ต่อไปในี้ ให้รับเอกสาร การศึกษาบุตร มาแก้ไขด่วน
ผู้เยี่ยมชม
07:12:01 ว2634-25มิ.ย.57/ประชาสัมพันธ์ โครงการ \"ผู้ว่าฯ พาดูบอล\"
ผู้เยี่ยมชม
07:12:01 หน้าหลักฟอรั่ม
ผู้เยี่ยมชม
07:12:00 ขอข้อมลลูกจ้างประจำในสังกัด
ผู้เยี่ยมชม
07:11:59 ประกาศโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยาเรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์
ผู้เยี่ยมชม
07:11:59 ตอบกลับล่าสุด
ผู้เยี่ยมชม
07:09:43 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องสมุด ICT ส้วม สปช 603/29 รร.เสนศิริอนุสรณ์
ผู้เยี่ยมชม
07:07:44 ว1972-23พค60/อนุมัติเงินประจำงวดปีงบประมาณ 2560 งบดำเนินงาน โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
07:05:25 ตารางเงินเดือนลูกจ้างประจำ ณ 1 เมษายน 2559
ผู้เยี่ยมชม
07:02:54 หนังสือราชการ
ผู้เยี่ยมชม
06:59:50 4597-6กย53/การสำรวจข้อมูลประสบอุกทภัย สำหรับโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย
ผู้เยี่ยมชม
06:53:11 506-6กพ60/การติดตามการใช้หนังสือ\"คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำ\"
ผู้เยี่ยมชม
06:48:33 หนังสือราชการ
Power by JOMPRO.COM

Site Login