Text Size

ยินดีต้อนรับ, ผู้เยี่ยมชม
กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน.    ลืมรหัสผ่าน?
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 - สมาชิกที่กำลังออนไลน์
สมาชิก เวลา ขณะนี้อยู่ที่
ผู้เยี่ยมชม
08:48:39 โพสล่าสุด
ผู้เยี่ยมชม
08:46:51 ตารางเงินเดือนลูกจ้างประจำ ณ 1 เมษายน 2559
ผู้เยี่ยมชม
08:46:34 ประกาศ กศจ.บุรีรัมย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ครูผู้ช่วย
ผู้เยี่ยมชม
08:45:40 ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้เยี่ยมชม
08:45:29 1771-15พค60/โครงการพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ(Boot Camp)รุ่นที่7ภาคตะวันออกเฉี
ผู้เยี่ยมชม
08:45:10 หนังสือราชการ
ผู้เยี่ยมชม
08:44:39 ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้เยี่ยมชม
08:42:12 4102-12กย56/ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรช่วยปฏิบัติงาน(เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโสน,โรงเ
ผู้เยี่ยมชม
08:39:52 ตารางเงินเดือนลูกจ้างประจำ ณ 1 เมษายน 2559
ผู้เยี่ยมชม
08:39:43 ว5357-30พย58ขอขอบคุณ
ผู้เยี่ยมชม
08:38:29 ตรวจสอบสถานเงินเดือน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ในสังกัด สพป.บร.1 ได้ที่เว็บไซต์นี้ http://www.slarybrm1.moneybrm1.co
ผู้เยี่ยมชม
08:37:29 1396-29มีค56/กรณีตัวอย่างความผิดทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
08:37:26 ประกาศโรงเรียนบ้านหนองทะลอก เรื่อง สอบราคาจ้างขยายเขตจำหน่ายติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและปรั
ผู้เยี่ยมชม
08:31:55 3536-7สค55/แจ้งแนวปฏิบัติการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2555
ผู้เยี่ยมชม
08:29:05 หน้าหลักฟอรั่ม
ผู้เยี่ยมชม
08:28:16 หนังสือราชการ
ผู้เยี่ยมชม
08:27:58 ตารางเงินเดือนลูกจ้างประจำ ณ 1 เมษายน 2559
ผู้เยี่ยมชม
08:27:45 4102-12กย56/ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรช่วยปฏิบัติงาน(เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโสน,โรงเ
ผู้เยี่ยมชม
08:26:51 ว107-3กพ60/ประชาสัมพันธืโครงการฝึกอบรม บุคลากรทางลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรม
ผู้เยี่ยมชม
08:26:15 ประกาศโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ผู้เยี่ยมชม
08:24:21 ว2690-3ตค59/คู่มือการดำเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
08:24:11 กลยุทธ์ จุดเน้นและนโยบายการศึกษาปีงบประมาณ 2557
ผู้เยี่ยมชม
08:23:44 การนิเทศติดตามและประเมินผลโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา โครงการเกษตรเพื่ออา
ผู้เยี่ยมชม
08:22:49 ตอบกลับล่าสุด
ผู้เยี่ยมชม
08:20:06 กศจ.บุรีรัมย์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินและสอบสัมภาษณ์เพื่อจัดลำดับที่ใ
Power by JOMPRO.COM

Site Login