เว็บบล็อก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

แบ่งปันความคิด สร้างสังคมออนไลน์ด้วยงานขียนของคุณ

สรุปเหรียญไตรคามครับ

เขียนโดย: นายประสงค์ เหลาฉลาด ใน คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

คำที่เกี่ยวข้องใน: Untagged 

นายประสงค์  เหลาฉลาด

สรุปการแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการของสพป.บร.1 สำหรับโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยาสรุปดังนี้
18 เหรียญทอง 8 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง อยู่ลำดับที่ 6 ของเขต และลำดับที่ 1 ของกลุ่มโดยได้เป็นตัวแทนไปแข่งที่ชัยภูมิ 6 รายการดังนี้ 1.AMATH ม.1-3 2. โซโดกุ ม.1-3 3.คิดเลขเร็ว ป.4-6 คิดเลขเร็ว ม.1-3 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ม.1-3 โครงงานวิทย์ประเภททดลอง ม.1-3 ขอบคุณคณะครูและบุคลากรพร้อมด้วยนักเรียนทุกคนที่ร่วมมือร่วมใจจนประสบผลสำเร็จในครั้งนี้


ผอ.เขตพบเพื่อนครู

เขียนโดย: นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บร.1 ใน คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

คำที่เกี่ยวข้องใน: Untagged 

นายสุพจน์  เจียมใจ   ผอ.สพป.บร.1


รับสมัครครูดนตรี

เขียนโดย: นายประสงค์ เหลาฉลาด ใน คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

คำที่เกี่ยวข้องใน: Untagged 

นายประสงค์  เหลาฉลาด

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยารับสมัครครูสอนดนตรีโปงลางด่วน...สนใจติดต่อ ผอ.ประสงค์ 0895813271


31 ภูมิที่รอเราอยู่

เขียนโดย: chit ใน ธรรมะและปรัชญา

คำที่เกี่ยวข้องใน: Untagged 

chit

ร่างกายของคนเราที่มีอยู่ และเป็นอยู่ขณะนี้นั้น เปรียบเทียบเสมือนบ้าน   ซึ่งเป็นบ้านที่พ่อแม่สร้างให้เราอยู่


วันที่  ๒๑  สิงหาคม ๒๕๕๕
นายคณิต เอี่ยมระหงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโรงเรียนยั่งยืน พร้อมด้วย  นายสุพจน์  เจียมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑   นางสโรชินี โอชโร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  นายอำเภอลำปลายมาศ ผู้กำกับสถานีตำรวจอำเภอลำปลายมาศ  ผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ  ๓  และแขกผู้มีเกียรติหลายท่าน มาร่วมพิธีเปิดโครงการโรงเรียนยั่งยืน  ที่โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม  ตำบลบ้านยาง  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ ท่านผู้อำนวยการถวิล  เติมรัมย์ คณะครู นักเรียน และชาวบ้านหนองกระทุ่ม บ้านห้วยตะเคียนให้การต้อนรับ  โครงการโรงเรียนยั่งยืนโดยความร่วมมือของสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดนครราชสีมาและบริษัท D-tac  ได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการ  ปลูกผักสวนครัว  เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงปลาในกระชัง  และได้มอบรถจักรยานให้นักเรียนเพื่อใช้เป็นพาหนะในการเดินทางมาโรงเรียนโรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม  รายงานประเพณีลงแขกนาวาน

เขียนโดย: นายวรวิทย์ บุญหนัก ใน ความรัก/ครอบครัว

คำที่เกี่ยวข้องใน: Untagged 

นายวรวิทย์  บุญหนัก

            การลงแขกนาวาน
     ในสมัยโบราณวัฒนธรรมคนอีสานเป็นเผ่าพันธ์เชื้อสายคล้ายกันกับประเทศลาวที่มีความเป็นอยู่และการดำรงชีวิตแบบพึ่งพาอาศัยกันช่วยเหลือจุนเจือกันร่วมแรงร่วมใจกัน การจะทำอะไรจะต้องมีการขอแรงกันเพื่อให้งานเสร็จทันตามฤดูกาลเช่น การลงขกนาวานดำนา  เกี่ยวข้าว  ปลูกบ้าน ส่วนมากจะเห็นการลงแขกนาวานเกี่ยวข้าว เนื่องจากการเกี่ยวข้าวต้องใช้เวลานานยิ่งถ้ามีที่นามากยิ่งใช้เวลานาน ข้าวก็จะแก่เร็ว แห้งกรอบเร็ว ถ้าเก็บเกี่ยวไม่ทันจะได้ผลิตน้อยลงเสียหายมาก ในสมัยก่อนชาวนาต้องรู้จักวางแผนการใช้พันธุ์ข้าวหลาย ๆ พันธุ์ในนาแปลงเดียวกันก็เพราะข้าวแต่ละพันธุ์มีความไวต่อแสงแตกต่างกัน
    การลงแขกนาวาน  จึงเป็นประเพณีและวัฒนธรรมที่แสดงถึงความรักความสามัคคีกันเป็นการขอแรงงานกันแบบพึ่งพา ลงทุนน้อยได้งานมาก เจ้าของนาวานจะต้องเตรียมข้าวปลาอาหาร เหล้าสาโทหวาน  หรือเหล้าต้ม (เหล้าเด็ด) เลี้ยงทั้งเช้า  กลางวันและ เย็น     แขกเหรื่อที่ไปนาวานส่วนมากจะเป็นหนุ่มสาวเกี่ยวข้าวไปด้วยจีบสาวไปด้วยบางคู่ได้แต่งงาน ทั้งชายและหญิงจะดูว่าใครเก่งงาน หรือทำงานเป็น มีความอดทน เป็นการเลือกคู่ครองไปในตัว ก็เพราะไปงานลงแขกนาวาน       ปัจจุบันประเพณีลงแขกนาวานหมดไป  เนื่องจากแรงงานส่วนมากเป็นการจ้าง หรือใช้เครื่องจักรแทนแรงงานคนประเพณีที่ดีงามจึงหายไป  คนในหมู่บ้านจึงไม่ค่อยสามัคคีกันต่างคนต่างอยู่บ่าวสาวทำงานไม่เป็นไม่มีความอดทน ปัจจุบันการแต่งงานเกิดขึ้นได้เพราะการใช้โทรศัทพ์สือสารกัน คนจึงรักกันไม่ยืนนาน ปัญหาการอย่าร้างจึงมีมากขึ้น


            นายสุดเขต  บำรุงแคว้น  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลักเขต  พร้อมคณะครูและบุลากรในโรงเรียน  จำนวน 22  คน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้นำชุมชน  จำนวน 21 คน  จัดโครงการทัศนศึกษาโรงเรียนรางวัลพระราชทาน  ประจำปีการศึกษา 2554  ณ โรงเรียนวัดขนงพระเหนือ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  สพป.นม.4 ( โรงเรียนพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ) และโรงเรียนวัดพระขาว (   ประชาสงเคราะห์ )  อำเภอบางบาล  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   สพป.อย.2 ( โรงเรียนรางวัลพระราชทาน  ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ) เพื่อเรียนรู้และนำแบบอย่างที่ดี  มาพัฒนาโรงเรียนบ้านหลักเขตต่อไป 


จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

เขียนโดย: ชลนรา ทองพราว ใน คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

คำที่เกี่ยวข้องใน: Untagged 

ชลนรา  ทองพราว

           เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2555 โรงเรียนบ้านหลักเขต ได้จัดกิจกรรมวันแม่  ซึ่งนำโดย  นายสุดเขต  บำรุงแคว้น          ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลักเขต   และได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งภายในงานมีการจัดประกวดการเขียนเรียงความ แต่งกลอน วาดภาพระบายสี และได้คัดเลือกแม่ดีเด่นรับประกาศนียบัตรพร้อมของขวัญ มีการแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ้านหลักเขต ที่สามารถทำให้ผู้ร่วมงานทุกท่านเกิดความประทับใจ


ด่วน!การแข่งขันคณิตคิดเร็วออนไลน์ของบริษัททาโรประเทศไทย โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยาเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้ายของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว ส่ง 3 ทีม เข้าทั้ง 3 ทีม จะแข่งรอบ 8 ทีม สุดท้ายในวันที่ 8 สิงหาคมนี้ เพื่อเข้าสู่ระดับประเทศต่อไป ขอกำลังใจด้วยนะครับ


กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๘ ขอขอบคุณ ท่าน Admin เป็นอย่างสูง

ที่ได้กรุณา ดูแล จัดการ การเข้าเป็นสมาชิกใหม่ของกลุ่มโรงเรียน

เมืองบุรีรัมย์ ๘ ขอบคุณอย่างสูงครับ ...                                                       


4

Site Login