เว็บบล็อก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

แบ่งปันความคิด สร้างสังคมออนไลน์ด้วยงานขียนของคุณ

เมื่อวันที่ 17 เดือนพฤศจิกายน 2554 โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคีได้รับมอบเครื่องกรองน้ำ จากคุณครูสมพร -คุณครูยรรยง ชาติดำดีเพื่อให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได้บริโภคน้ำดื่มที่สะอาด โดยมีนายพนิน  ไทยยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคีเป็นประธาน การรับมอบนิทานคลายเครียด เรื่องที่27 "เม็ดถั่วกับเงิน"

เขียนโดย: Krupis ใน บันเทิง/คลายเครียด

คำที่เกี่ยวข้องใน: Untagged 

Krupis

เทคนิคการมองโลกในแง่ดี

เขียนโดย: จรรยา เทวัญรัมย์ ใน ธรรมะและปรัชญา

คำที่เกี่ยวข้องใน: Untagged 

จรรยา เทวัญรัมย์

สวัสดีค่ะ


ชื่อเรื่อง    รายงานการพัฒนาการอ่านและเขียนสะกดคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูปที่มีตัวสะกด โดยใช้แบบฝึกทักษะและหนังสืออ่านเสริม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนวัดบ้านกะชาย   ปีการศึกษา  2553


วีรชัย พิมพ์สันต์

เขียนโดย: นายวีรชัย พิมพ์สันต์ ใน การศึกษา

คำที่เกี่ยวข้องใน: Untagged 

นายวีรชัย  พิมพ์สันต์

ทฤษฎีพหุปัญญา ของ DR.โฮเวิร์ด การ์เนอร์ ชาวอเมริกา 


รู้เขารู้เรา

เขียนโดย: wilaiwan ใน คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

คำที่เกี่ยวข้องใน: Untagged 

wilaiwan
 

กศน.ตะลุยโฮจิมิน'รู้เขา รู้เรา'ก้าวแรกสู่อาเซียน


เลือกซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ผล อย่างไร

เขียนโดย: กิติศักดิ์ ใน การเกษตร

คำที่เกี่ยวข้องใน: Untagged 

กิติศักดิ์

     ปัจจุบันบ้านเรา (บุรีรัมย์)  มีการแสดงสินค้าด้านการตลาดเป็นประจำ ๓ เดือนครั้ง
เช่นเดียวกัน  ผู้ผลิต(ผู้ค้า) เป็นใครมาจากไหนบ้าง  (เราไม่รู้)  สับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ  
แสดงว่า  ผู้ค้า = ต้องการขาย  ผู้ซื้อ = ชอบอะไร (ถูก ,สวย , ให้เหตุน่าสนใจดี)
แต่ ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ผล เมื่อเรามาปลูก กลับตรงกันข้ามกับวันวานที่เราซื้อ
เรากลับไปถาม โทษ ผู้ขายไม่ได้แล้ว .........
   ผมขอแนะนำว่า  ซื้อ ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ผล  ร้านค้าในบ้านเรา (บุรีรัมย์) ดีสุดๆ
กลับไปถาม โทษ ผู้ขายได้ทุกวัน  "เพราะเค้ามีจรรยาบรรณ"  เหมือนกับ จรรยาบรรณ ครู  งัยครับ


สิ่งดีๆเพื่อคนที่คุณรัก

เขียนโดย: porpa ใน สุขภาพ/การแพทย์

คำที่เกี่ยวข้องใน: Untagged 

porpa

   อย่าต้องตายเพราะงานที่คุณทำ


การเกษตรวันนี้  สรุปโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ๒๕๕๔/๕๕
   1.  ชนิดและราคารับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 ให้กำหนดชนิดและราคารับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้


     เมื่อวันที่ 22  กันยายน  2554   นายพงษ์ระพีย์  จันทร์แจ่มภพ ประธานกลุ่มโรงเรียนชำนิ 1  พร้อมด้วย  นายถาวร  ทวีลาภ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่อผกา  นายสุรศักดิ์  ปิ่นเพชร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวสะพาน  นายชลอม  สงกูล  กำนันตำบลหนองปล่อง  และนายสีทัด  ดวงศรี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)  ออกติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาโรงเรียนบ้านโคกสนวน  โดยมีนายสุริยา  พวงมาลัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสนวน  คณะครู  นักเรียน ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปรายงานผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านโคกสนวน  ประจำภาคเรียนที่ 1/2554 


7

Site Login