ข่าวดี ไตรคาม.....ผลการแข่งขันนวัตกรรม/พาทีสร้างสรรค์ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน

เขียนโดย: นายประสงค์ เหลาฉลาด ใน คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

คำที่เกี่ยวข้องใน: Untagged 

นายประสงค์  เหลาฉลาด

ผลการแข่งขันนวัตกรรม/พาทีสร้างสรรค์ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ ม.ขอนแก่น มีดังนี้ครับ

1.นวัตกรรมผู้บริหาร(นายประสงค์ เหลาฉลาด) ได้รางวัลระดับ platinum รองชนะเลิศลำดับที่ 1 เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปแข่งระดับประเทศต่อไป
2.นวัตกรรมครู (นายสมส่วน ชิงรัมย์) ได้ silver
3.พาทีสร้างสรรค์นักเรียนได้ลำดับที่ 9 silver 
ขอกำลังใจหน่อยนะครับ


[ ย้อนกลับ ]