บัญชี E-mail โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

เขียนโดย: Administrator ใน ข่าวประชาสัมพันธ์

คำที่เกี่ยวข้องใน: e-mail

Administrator

 

 

 

ที่ โรงเรียน อำเภอ E-mail
1 บ้านโพธิ์ดอนหวาย เมืองบุรีรัมย์ podornwai@buriram1.go.th
2 บ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) เมืองบุรีรัมย์ krasangroon@buriram1.go.th
3 บ้านหนองม้า เมืองบุรีรัมย์ nongma@buriram1.go.th
4 บ้านกลันทาวิทยา เมืองบุรีรัมย์ kalanta@buriram1.go.th
5 บ้านท้องเรือ เมืองบุรีรัมย์ tongrue@buriram1.go.th
6 บ้านพระครูน้อย เมืองบุรีรัมย์ prakroonoi@buriram1.go.th
7 บ้านหนองปรือ เมืองบุรีรัมย์ nongprue@buriram1.go.th
8 บ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) เมืองบุรีรัมย์ klangpet@buriram1.go.th
9 วัดบ้านเสม็ด เมืองบุรีรัมย์ watbansamed@buriram1.go.th
10 ไตรภูมิวิทยา เมืองบุรีรัมย์ tripoom@buriram1.go.th
11 บ้านโกรกขี้หนู เมืองบุรีรัมย์ krokkeynoo@buriram1.go.th
12 บ้านหนองตราดน้อย เมืองบุรีรัมย์ nongtradnoi@buriram1.go.th
13 สามัคคีมีชัยวิทยา เมืองบุรีรัมย์ samakkey@buriram1.go.th
14 บ้านหนองไผ่ใหญ่ เมืองบุรีรัมย์ nongpaiyai@buriram1.go.th
15 บ้านตราดหนองพลวง เมืองบุรีรัมย์ tradnp@buriram1.go.th
16 บ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ เมืองบุรีรัมย์ samrongprom@buriram1.go.th
17 วัดบ้านถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์ watbantaloonglek@buriram1.go.th
18 บ้านโนนศิลา เมืองบุรีรัมย์ nonsila@buriram1.go.th
19 บ้านหนองผักแว่น เมืองบุรีรัมย์ nongpakwan@buriram1.go.th
20 บ้านพะไล เมืองบุรีรัมย์ palai@buriram1.go.th
21 เขตการทางสงเคราะห์5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) เมืองบุรีรัมย์ traikam@buriram1.go.th
22 อนุบาลบุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ anubanbr@buriram1.go.th
23 บ้านตะเคียน เมืองบุรีรัมย์ takien@buriram1.go.th
24 บ้านหนองเพชร เมืองบุรีรัมย์ nongpet@buriram1.go.th
25 วัดบ้านสวายสอ เมืองบุรีรัมย์ watbansawaisor@buriram1.go.th
26 วัดบ้านรุน เมืองบุรีรัมย์ watbanroon@buriram1.go.th
27 บ้านหนองค่าย เมืองบุรีรัมย์ nongkai@buriram1.go.th
28 บ้านดอนใหญ่ เมืองบุรีรัมย์ dornyai@buriram1.go.th
29 บ้านปรุบุมะค่า เมืองบุรีรัมย์ prubumaka@buriram1.go.th
30 บ้านโคกระกา เมืองบุรีรัมย์ kokraka@buriram1.go.th
31 บ้านม่วงวิทยาคาร เมืองบุรีรัมย์ muangwit@buriram1.go.th
32 อนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) เมืองบุรีรัมย์ anubanmuang@buriram1.go.th
33 วัดโพธิ์ทอง เมืองบุรีรัมย์ watpotong@buriram1.go.th
34 บ้านหนองโสน เมืองบุรีรัมย์ nongsnow@buriram1.go.th
35 บ้านมะค่า เมืองบุรีรัมย์ banmaka@buriram1.go.th
36 บ้านง้าง เมืองบุรีรัมย์ banngang@buriram1.go.th
37 บ้านตะโก เมืองบุรีรัมย์ bantago@buriram1.go.th
38 บ้านหนองมะค่าแต้ เมืองบุรีรัมย์ nongmakhatae@buriram1.go.th
39 บ้านหนองยาง เมืองบุรีรัมย์ nongyang@buriram1.go.th
40 บ้านสระเกษ เมืองบุรีรัมย์ sraget@buriram1.go.th
41 บ้านหนองขวาง เมืองบุรีรัมย์ nongkhwang@buriram1.go.th
42 พระครูวิทยา เมืองบุรีรัมย์ prakroowit@buriram1.go.th
43 บ้านม่วง เมืองบุรีรัมย์ banmuang@buriram1.go.th
44 วัดบ้านเมืองฝาง เมืองบุรีรัมย์ watbanmuangfang@buriram1.go.th
45 วัดบ้านเมืองดู่ เมืองบุรีรัมย์ watbanmuangdo@buriram1.go.th
46 บ้านโคกกลาง เมืองบุรีรัมย์ bankokklang@buriram1.go.th
47 วัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์ taloompook@buriram1.go.th
48 บ้านหนองทะลอก เมืองบุรีรัมย์ nongtalork@buriram1.go.th
49 วัดสว่างบูรพา เมืองบุรีรัมย์ watsawang@buriram1.go.th
50 บ้านหนองไทร เมืองบุรีรัมย์ nongsaimuang@buriram1.go.th
51 บ้านสวายจีก เมืองบุรีรัมย์ sawaijeek@buriram1.go.th
52 บ้านโคกเปราะ เมืองบุรีรัมย์ kokpror@buriram1.go.th
53 บ้านพลวง เมืองบุรีรัมย์ banpluang@buriram1.go.th
54 บ้านฝ้าย เมืองบุรีรัมย์ banfai@buriram1.go.th
55 เบญจคามวิทยา เมืองบุรีรัมย์ benjakam@buriram1.go.th
56 บ้านหนองปรือน้อย เมืองบุรีรัมย์ nongpruenoi@buriram1.go.th
57 บ้านถาวร เมืองบุรีรัมย์ taworn@buriram1.go.th
58 บ้านโคกระกาน้อย เมืองบุรีรัมย์ kokraka@buriram1.go.th
59 บ้านหนองสองห้อง เมืองบุรีรัมย์ nongsonghong@buriram1.go.th
60 บ้านตลาดชัย เมืองบุรีรัมย์ taladchai@buriram1.go.th
61 บ้านกระเดื่อง เมืองบุรีรัมย์ kradueng@buriram1.go.th
62 บ้านร่มไทร เมืองบุรีรัมย์ romsai@buriram1.go.th
63 บ้านสารภี เมืองบุรีรัมย์ sarapee@buriram1.go.th
64 ประชาสวัสดิ์วิทยา เมืองบุรีรัมย์ prachaswat@buriram1.go.th
65 วัดบ้านสะแกซำ เมืองบุรีรัมย์ watbansakaesum@buriram1.go.th
66 บ้านตลาดควาย เมืองบุรีรัมย์ taladkhwai@buriram1.go.th
67 บ้านฝังงา เมืองบุรีรัมย์ fangnga@buriram1.go.th
68 บ้านโนนแดง เมืองบุรีรัมย์ nondaeng@buriram1.go.th
69 สะแกโพรงอนุสรณ์ เมืองบุรีรัมย์ sakaeprong@buriram1.go.th
70 บ้านหนองมะเขือ เมืองบุรีรัมย์ nongmakue@buriram1.go.th
71 บ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) เมืองบุรีรัมย์ sawaisor@buriram1.go.th
72 บ้านสมสนุก เมืองบุรีรัมย์ somsanook@buriram1.go.th
73 บ้านหนองไผ่ เมืองบุรีรัมย์ nongpai@buriram1.go.th
74 ชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) เมืองบุรีรัมย์ huawua@buriram1.go.th
75 บ้านเขากระโดง(ศิลาทองอุปถัมภ์) เมืองบุรีรัมย์ koakadong@buriram1.go.th
76 บ้านเสม็ดโคกตาล เมืองบุรีรัมย์ samedkoktan@buriram1.go.th
77 โสภณวรวัฒน์วิทยา เมืองบุรีรัมย์ sophon@buriram1.go.th
78 บ้านโคกหัวช้าง เมืองบุรีรัมย์ kokhuachang@buriram1.go.th
79 วัดบ้านเย้ยสะแก เมืองบุรีรัมย์ yerysakae@buriram1.go.th
80 บ้านสำโรงโนนเค็ง เมืองบุรีรัมย์ samrongnonkeng@buriram1.go.th
81 บ้านม่วงโนนสูง เมืองบุรีรัมย์ muangnonsoong@buriram1.go.th
82 บ้านนากลาง เมืองบุรีรัมย์ naklang@buriram1.go.th
83 บ้านมาบสมอ เมืองบุรีรัมย์ mabsamor@buriram1.go.th
84 วัดบ้านบัลลังก์ เมืองบุรีรัมย์ banlang@buriram1.go.th
85 บ้านหนองตราด เมืองบุรีรัมย์ bannongtrad@buriram1.go.th
86 วัดสถานีหนองตาด เมืองบุรีรัมย์ staneenongtad@buriram1.go.th
87 ไตรมิตรวิทยาคาร เมืองบุรีรัมย์ trimit@buriram1.go.th
88 วิมลวิทยา เมืองบุรีรัมย์ wimon@buriram1.go.th
89 บ้านหลักเขต เมืองบุรีรัมย์ lakkate@buriram1.go.th
90 บ้านโคกเก่า เมืองบุรีรัมย์ kokkoa@buriram1.go.th
91 ประกาศธรรมคุณวิทยา เมืองบุรีรัมย์ prakat@buriram1.go.th
92 บ้านโคกสะอาดวิทยาคาร เมืองบุรีรัมย์ koksaartwit@buriram1.go.th
93 คงชัยสิทธิ์วิทยา เมืองบุรีรัมย์ kongchaisit@buriram1.go.th
94 เสนศิริอนุสรณ์ เมืองบุรีรัมย์ sensiri@buriram1.go.th
95 บ้านโคกวัด เมืองบุรีรัมย์ kokwat@buriram1.go.th
96 บ้านโคกกลางอนุสรณ์ ลำปลายมาศ kokklanganusorn@buriram1.go.th
97 บ้านกวางงอย "รัฐราษฏร์อำนวยวิทย์" ลำปลายมาศ kwangngoi@buriram1.go.th
98 วัดโกรกประดู่ ลำปลายมาศ krokpradoo@buriram1.go.th
99 บ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) ลำปลายมาศ panjakam@buriram1.go.th
100 วัดโคกล่าม "สิริประภาวิชาคาร" ลำปลายมาศ watkoklam@buriram1.go.th
101 บ้านลุงม่วง ลำปลายมาศ lungmuang@buriram1.go.th
102 บ้านสระคูณ "สิริทัศน์ประชาสรรค์" ลำปลายมาศ srakoon@buriram1.go.th
103 วัดโนนสำราญ ลำปลายมาศ nonsamran@buriram1.go.th
104 เรืองทองสามัคคี ลำปลายมาศ ruengthong@buriram1.go.th
105 บ้านหนองกุง ลำปลายมาศ nongkoong@buriram1.go.th
106 บ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา ลำปลายมาศ wankuenkor@buriram1.go.th
107 บ้านหนองเฒ่ากา ลำปลายมาศ nongtoaka@buriram1.go.th
108 บ้านหนองปลิง ลำปลายมาศ nongpling@buriram1.go.th
109 วัดขี้ตุ่น ลำปลายมาศ watkeetoon@buriram1.go.th
110 บ้านสนวน "ศิริมงคลวิทยา" ลำปลายมาศ bansanuan@buriram1.go.th
111 วัดห้วยหวาย ลำปลายมาศ wathuaywai@buriram1.go.th
112 บ้านตลาดโพธิ์ "ศรีตลาดโพธิ์" ลำปลายมาศ taladpo@buriram1.go.th
113 วัดชัยมงคลปราสาทวิทยา ลำปลายมาศ watchaimongkon@buriram1.go.th
114 บ้านหนองไฮ ลำปลายมาศ nonghai@buriram1.go.th
115 บ้านหนองหญ้าปล้อง ลำปลายมาศ nongyaplong@buriram1.go.th
116 บ้านหนองตาดน้อย ลำปลายมาศ nongtadnoi@buriram1.go.th
117 บ้านหนองไทร ลำปลายมาศ nongsai@buriram1.go.th
118 บ้านหนองบัว ลำปลายมาศ nongbua@buriram1.go.th
119 บ้านหนองม่วง ลำปลายมาศ nongmuang@buriram1.go.th
120 บ้านบริหารชนบท ลำปลายมาศ borihan@buriram1.go.th
121 บ้านทะเมนชัย ลำปลายมาศ thamenchai@buriram1.go.th
122 บ้านยาง "คุรุราษฏร์รังสรรค์" ลำปลายมาศ banyang@buriram1.go.th
123 วัดหนองกระทุ่ม ลำปลายมาศ watnongkratoom@buriram1.go.th
124 บ้านม่วงหนองบอนสามัคคี ลำปลายมาศ muangnongborn@buriram1.go.th
125 บ้านสระสี่เหลี่ยม ลำปลายมาศ sraseeliam@buriram1.go.th
126 บ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5) ลำปลายมาศ sumhad@buriram1.go.th
127 บ้านนาศรีนวล ลำปลายมาศ nasrinuan@buriram1.go.th
128 บ้านตูมหวาน ลำปลายมาศ toomwan@buriram1.go.th
129 วัดบ้านบุโพธิ์ ลำปลายมาศ bupo@buriram1.go.th
130 บ้านผไทรินทร์ ลำปลายมาศ pathairin@buriram1.go.th
131 บ้านโคกสูง ลำปลายมาศ koksoong@buriram1.go.th
132 บ้านโคกซาด ลำปลายมาศ koksad@buriram1.go.th
133 บ้านหนองหัวช้าง ลำปลายมาศ nonghuachang@buriram1.go.th
134 บ้านโคกสว่าง ลำปลายมาศ koksawang@buriram1.go.th
135 รวมมิตรวิทยา ลำปลายมาศ ruammit@buriram1.go.th
136 บ้านหนองแวง ลำปลายมาศ nongwang@buriram1.go.th
137 บ้านเมืองแฝก ลำปลายมาศ muangfak@buriram1.go.th
138 บ้านตูบช้าง ลำปลายมาศ toobchang@buriram1.go.th
139 วัดหนองเก้าข่า ลำปลายมาศ nong9ka@buriram1.go.th
140 วัดหนองครก ลำปลายมาศ nongkrok@buriram1.go.th
141 วัดหนองสองห้อง ลำปลายมาศ nong2hong@buriram1.go.th
142 บ้านห้วยมะไฟ ลำปลายมาศ huaymafai@buriram1.go.th
143 วัดหนองขุนปราบ ลำปลายมาศ nongkoonprab@buriram1.go.th
144 อนุบาลลำปลายมาศ ลำปลายมาศ anubanlamplaimat@buriram1.go.th
145 จันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา) ลำปลายมาศ jantrawat@buriram1.go.th
146 บ้านแสลงพัน ลำปลายมาศ bansalangpan@buriram1.go.th
147 บ้านสี่เหลี่ยมน้อย ลำปลายมาศ seeliamnoi@buriram1.go.th
148 วัดบ้านบุขี้เหล็ก ลำปลายมาศ bukeelek@buriram1.go.th
149 บ้านโคกใหม่หนองสรวง ลำปลายมาศ kokmai@buriram1.go.th
150 บ้านหนองระนาม ลำปลายมาศ nongranam@buriram1.go.th
151 บ้านหนองผักโพด ลำปลายมาศ nongpakpod@buriram1.go.th
152 จตุคามสามัคคีวิทยา ลำปลายมาศ jatukam@buriram1.go.th
153 วัดบ้านหนองกะทิง ลำปลายมาศ nongkrating@buriram1.go.th
154 ไตรคามสามัคคีวิทยา ลำปลายมาศ trikam@buriram1.go.th
155 วัดบ้านหนองปลาไหล ลำปลายมาศ nongplalai@buriram1.go.th
156 บ้านหนองซอแซ ลำปลายมาศ nongsorsae@buriram1.go.th
157 บ้านหนองเมืองต่ำ ลำปลายมาศ nongmuangtam@buriram1.go.th
158 บ้านแท่นพระ ลำปลายมาศ tanpra@buriram1.go.th
159 บ้านหนองมันปลา "กุศลสามัคคีวิทยา" ลำปลายมาศ nongmanpla@buriram1.go.th
160 บ้านบุตาวงษ์ ลำปลายมาศ butawong@buriram1.go.th
161 บ้านหนองโดนประสาทวิทย์ ลำปลายมาศ nongdon@buriram1.go.th
162 ชุมชนบ้านหนองบัวโคก ลำปลายมาศ nongbuakok@buriram1.go.th
163 บ้านห้วยศาลา ลำปลายมาศ huaysala@buriram1.go.th
164 บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ ลำปลายมาศ seeliamyai@buriram1.go.th
165 วัดบ้านตะขบ "โนนตะครองโคกใหม่วิทยา" ลำปลายมาศ watbantakob@buriram1.go.th
166 วัดหัวสะพาน ลำปลายมาศ wathuasapan@buriram1.go.th
167 วัดบ้านหินโคน "คุรุราษฎร์บำรุง" ลำปลายมาศ watbanhinkon@buriram1.go.th
168 วัดกะทิง ลำปลายมาศ watkating@buriram1.go.th
169 วัดโคกสะอาด ลำปลายมาศ watkoksaart@buriram1.go.th
170 บ้านโคกสนวน ชำนิ koksanuan@buriram1.go.th
171 บ้านช่อผกา ชำนิ chorpaka@buriram1.go.th
172 บ้านบุหนองเทา ชำนิ bunongtoa@buriram1.go.th
173 บ้านสำโรงโคกเพชร ชำนิ samrongkokpet@buriram1.go.th
174 บ้านหัวสะพาน ชำนิ banhuasapan@buriram1.go.th
175 บ้านโคกสะอาด ชำนิ koksaart@buriram1.go.th
176 อนุบาลชำนิ ชำนิ anubanchumni@buriram1.go.th
177 บ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) ชำนิ muangyang@buriram1.go.th
178 บ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ ชำนิ kokkam@buriram1.go.th
179 บ้านประคอง ชำนิ prakorng@buriram1.go.th
180 บ้านกระโดนกะลันทา ชำนิ kradonkalanta@buriram1.go.th
181 วัดละลวด ชำนิ watlaluad@buriram1.go.th
182 บ้านหนองพะอง ชำนิ nongpaong@buriram1.go.th
183 บ้านหนองเพิก ชำนิ nongperk@buriram1.go.th
184 บ้านดอนหวาย ชำนิ dornwai@buriram1.go.th
185 วัดหนองปล่อง ชำนิ nongplong@buriram1.go.th
186 บ้านตาเหล็ง ชำนิ taleng@buriram1.go.th
187 มหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) บ้านด่าน mahidonanusorn@buriram1.go.th
188 บ้านหนองแต้พัฒนา บ้านด่าน nongtaepattana@buriram1.go.th
189 บ้านดงเย็น บ้านด่าน dongyen@buriram1.go.th
190 บ้านดงกะทิงมิตรภาพอนุสรณ์ บ้านด่าน dongkating@buriram1.go.th
191 บ้านสำโรงสันติภาพ บ้านด่าน samrong@buriram1.go.th
192 สรีพรรณสันติภาพนาฝาย บ้านด่าน sareepan@buriram1.go.th
193 บ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) บ้านด่าน yoncha@buriram1.go.th
194 อนุบาลบ้านด่าน บ้านด่าน anubanbandan@buriram1.go.th
195 บ้านตะโคงสามัคคี บ้านด่าน takong@buriram1.go.th
196 โนนสวรรค์วิทยา บ้านด่าน nonsawan@buriram1.go.th
197 วัดบ้านปราสาท บ้านด่าน watbanprasat@buriram1.go.th
198 บ้านบุมะขามป้อม บ้านด่าน bumakampom@buriram1.go.th
199 วัดบ้านกะชาย บ้านด่าน watbankachai@buriram1.go.th
200 บ้านตะโกตาเนตร บ้านด่าน tagotanet@buriram1.go.th
201 วัดบ้านกะหาด บ้านด่าน kahad@buriram1.go.th
202 วัดบ้านปลัดปุ๊ก บ้านด่าน paladpook@buriram1.go.th
203 บุรีรัมย์พิทยาคม เมืองบุรีรัมย์ burirampit@buriram1.go.th
204 ภัทรบพิตร เมืองบุรีรัมย์ phatthara@buriram1.go.th
205 บัวหลวงวิทยาคม เมืองบุรีรัมย์ bualuang@buriram1.go.th
206 พระครูพิทยาคม เมืองบุรีรัมย์ prakroo@buriram1.go.th
207 สองห้องพิทยาคม เมืองบุรีรัมย์ songhongpit@buriram1.go.th
208 กนกศิลป์พิทยาคม เมืองบุรีรัมย์ kanoksin@buriram1.go.th
209 สวายจีกพิทยาคม เมืองบุรีรัมย์ sawaijeekpit@buriram1.go.th
210 หนองตาดพิทยาคม เมืองบุรีรัมย์ nongtadpit@buriram1.go.th
211 กลันทาพิทยาคม เมืองบุรีรัมย์ kalantapit@buriram1.go.th
212 ธารทองพิทยาคม ลำปลายมาศ tantong@buriram1.go.th
213 ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ lamplaimat@buriram1.go.th
214 ตลาดโพธิ์พิทยาคม ลำปลายมาศ taladpopit@buriram1.go.th
215 จตุราษฎร์พิทยาคม ลำปลายมาศ jaturat@buriram1.go.th
216 เมืองแฝกพิทยาคม ลำปลายมาศ muangfaek@buriram1.go.th
217 ทะเมนชัยพิทยาคม ลำปลายมาศ thamenchaipit@buriram1.go.th
218 ชำนิพิทยาคม ชำนิ chumnipit@buriram1.go.th
219 รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก บ้านด่าน romburi@buriram1.go.th

[ ย้อนกลับ ]