เว็บบล็อก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

แบ่งปันความคิด สร้างสังคมออนไลน์ด้วยงานขียนของคุณ
Category >> การศึกษา

วีรชัย พิมพ์สันต์

เขียนโดย: นายวีรชัย พิมพ์สันต์ ใน การศึกษา

คำที่เกี่ยวข้องใน: Untagged 

นายวีรชัย  พิมพ์สันต์

ทฤษฎีพหุปัญญา ของ DR.โฮเวิร์ด การ์เนอร์ ชาวอเมริกา 


โครงงานประเภทสร้างสิ่งประดิษฐ์

เขียนโดย: Shusri Karnkes ใน การศึกษา

คำที่เกี่ยวข้องใน: Untagged 

Shusri Karnkes

ประเภทสร้างสิ่งประดิษฐ์


โครงานประเภทค้นคว้าทดลอง

เขียนโดย: Shusri Karnkes ใน การศึกษา

คำที่เกี่ยวข้องใน: Untagged 

Shusri Karnkes

ประเภทศึกษาค้นคว้าทดลอง


โครงงานประเภทพัฒนาผลงาน

เขียนโดย: Shusri Karnkes ใน การศึกษา

คำที่เกี่ยวข้องใน: Untagged 

Shusri Karnkes

ประเภทพัฒนาผลงาน


การเขียนเค้าโครงของโครงงาน

เขียนโดย: Shusri Karnkes ใน การศึกษา

คำที่เกี่ยวข้องใน: Untagged 

Shusri Karnkes

เขียนเค้าโครงของโครงงานที่นักเรียนสนใจจะทำ ซึ่งมีหัวข้อ ดังนี้


การสอนแบบโครงงาน

เขียนโดย: Shusri Karnkes ใน การศึกษา

คำที่เกี่ยวข้องใน: Untagged 

Shusri Karnkes

การวางแผนโครงงาน การวางแผนโครงงาน เป็นการกำหนดไว้ล่วงหน้าว่าจะทำอะไรบ้าง  ซึ่งเป็นขั้นตอนในโครงงานที่เลือก  ดังนี้ 1.   การเตรียมงานด้านการศึกษาและสำรวจข้อมูลต่าง ๆ ต้องกำหนดว่าจะศึกษาจากหลักสูตร          หนังสือสิ่งพิมพ์และสถานที่ปฏิบัติโครงงานแหล่งวิชาการ  บุคลากรที่สำคัญฯลฯ  ซึ่งจะต้องได้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยดี 2.   การเรียนงาน ควรจะเริ่มงานอย่างไร มีงานใดที่จะต้องทำก่อนหรือหลังตามลำดับขั้นตอน จะ     ปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานหรือไม่  จะติดต่อหาตลาดจำหน่ายผลผลิตได้หรือไม่วิทยากรที่จะให้คำแนะนำปรึกษามีหรือไม่  จะต้องจัดหาซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้หรือไม่ หรือจะประชาสัมพันธ์โครงงานอย่างไร 3.   การปฏิบัติงาน  โครงงานที่จะเลือกควรจะมีขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างไร ใช้ระยะเวลาใด อย่างไร มีผู้รับผิดชอบหรือไม่ จะมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานหรือไม่อย่างไร 4.   ค่าใช้จ่าย ควรกำหนดว่าโครงงานมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง จำนวนเงินมากน้อยเพียงใด หรืองบลงทุนมีเพียงพอหรือไม่ ถ้าไม่พอจะมีวิธีการเพิ่มทุนหรือหาทุนอย่างไร ถ้าจำเป็นต้องยืมกำหนดจะใช้คืนเมื่อใดฯลฯ 5.   ผลที่คาดว่าได้รับ ควรกำหนดไว้ว่าโครงงานนี้จะได้อะไรบ้าง เช่น ความรู้ ทักษะ ความชำนาญ รายได้ ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากโครงงานได้แก่ผู้ใด และจะมีการขยายผลไปหรือไม่ ฯลฯ 6.   ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ควรจะคาดการล่วงหน้าว่าจะมีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้างที่จะทำให้การดำเนินงาน ไม่สะดวกหรือไม่ได้ผลตามจุดประสงค์ เช่น สภาพดิน ฟ้า อากาศภัยธรรมชาติ ตลาดจำหน่าย ความท้อแท้เบื่อหน่ายในการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงาน ซึ่งควรจะคิดหาทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเหล่านั้นได้ด้วย


คำทักทายในภาษาฟินแลนด์ 4

เขียนโดย: thanyaphat ใน การศึกษา

คำที่เกี่ยวข้องใน: Untagged 

thanyaphat

         Hyv?? P?iv?? สวัสดีค่ะ ก็เช่นเคยนะคะ เก๋นำเรื่องการทักทายเป็นภาษาฟินแลนด์มาฝาก มีเวลา
อยู่ที่นี่อีกไม่นานก็จะกลับประเทศไทยแล้ว เมื่อกลับไปแล้วยังไม่รู้จะมีเวลาว่างพอที่จะเขียนหรือไม่ แต่ก็จะพยายามหาเวลานำความรู้มาฝาก ตอนนี้รู้แต่ว่าคิดถึงประเทศไทย และอาหารรสจัดเป็นที่สุด 
        เรามาเริ่มเรียนเรื่องการทักทายและการแนะนำตัวเป็นภาษาฟินแลนด์กันเลยนะคะ  นำตัวอย่างมาฝากเพียงเล็กน้อยค่ะ
      

       Hei (เฮย์)
       Moi (มอย)
     Terve (เตรเวะ)

         Hei เป็นใช้กึ่งทางการและเป็นทางการมากกว่า Moi หรือ Terve และ 3 คำนี้สามารถใช้เป็นคำลาจากแบบไม่เป็นทางการได้


        Hyv?? huomenta (ฮึแว ฮัวเมนตะ)
         หรือ
Huomenta (ฮัวเมนตะ) หมายถึง อรุณสวัสดิ์ แต่คำหลังเป็นทางการน้อยกว่า


       Hyv?? aamup?iv??
(ฮึแว อามุแปย์แว) เป็นคำทักทายอีกคำที่ใช้สำหรับตอนเช้า


       Hyv?? p?iv??
(ฮึแว แปย์แว) หรือ
      P?iv??
(แปย์แว) หมายถึง สวัสดีในตอนกลางวัน


      Hyv?? iltap?iv??
(ฮึแว อีลตะแปย์แว) หมายถึง สวัสดีตอนบ่าย


      Hyv?? iltaa
(ฮึแว อีลตา) หรือ
      Iltaa (อีลตา) หมายถึง สวัสดีตอนเย็น


     N?kemiin
(แนะเกะมีน) หรือแบบไม่เป็นทางการ n?hd??n (แนดแดน) หมายถึง ลาก่อน พบกันใหม่


     Mit? kuuluu? (มิแตะ กูลู) หรือ 
     Kuinka voit / voitte? (มิแตะ วอยต์/วอยเตะ) สุภาพกว่า หมายถึง สบายดีหรือ?


    Kiitos, hyv??.
(กีตอส ฮึแว) สบายดี ขอบคุณ

    Ei niin hyv??, kiitos. (เอย์ นีน ฮึแว กีตอส) ไม่ค่อยดีเลย ขอบคุณ


                                 
         ประโยค หรือคำทักทาย ที่ใช้กับคนสนิทกัน  

             Moi  (มอย)  /  สวัสดี  

            Terve ( เตร()เว)  /  สวัสดี  

            Hei(เฮ)   /  สวัสดี                 

            Heip-pa (เฮ็ปปะ) /   ลาก่อน

            Moido(มอยโด)  /  ลาก่อน           

            Heido(ไฮโด)ลาก่อน

            Hei, hei (ไฮ ไฮ) /   ลาก่อน  

           Moika  (มอยกา)   /    ลาก่อน 

           Hyv??   ใช้เป็นคำทักทายที่สุภาพกว่าคำอื่นค่ะตัวอย่างการแนะนำตัวเล็กน้อย

ภาษาฟินแลนด์

อ่านว่า

แปลว่า

Hei!

เฮย์

 สวัสดี

Min? olen Thanyaphat.

มินา โอเลน ธัญญาพัท.

 ฉันชื่อธัญญาพัท

Min? olen Thaimaalainen.

มินา โอเลน ไทยมาไลเนน

 ฉันเป็นคนไทย

Min? asun Thaimaassa.

มินา  อะซูน ไทยมัซซะ

ฉันอาศัยอยู่ในประเทศไทย

T?m? on Bangkok.

ตะมา ออน บางกอก

นี่คือกรุงเทพฯ

Bangkok on Thaimaan p??kaupunki

บางกอก ออนไทยมาน

ปากเกาปุงกิ๊

กรุงเทพฯเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย

Min? asun Bangkokissa.

มินา อะซูน บางกอกกิ๊ซะ

ฉันอาศัยอยู่ในกรุงเทพ

Min? puhun Suomea, Ruotsia, Englantia, Saksaa ja v?h?n Espanjaa.

มินา ปูฮูน ซูโอเมีย,รวทเซีย,

อิงลานเทีย,

ซากซา  ยา วะฮัน เอสปันยา.

ฉันพูดภาษาฟินนิส,สวีดิส,อังกฤษ,เยอรมันและภาษาสเปนเล็กน้อย.

Min? olen t?iss? Samakkeemeechaiwittayan koulussa. Min? olen opettaja.

มินา โอเลน ตอยสะ

สามัคคีมีชัยวิทยาน โกลูสะ.

มินา โอเลน  โอเป็ทตะย่ะ.

ฉันทำงานที่โรงเรียน

สามัคคีมีชัยวิทยา.

ฉันเป็นครู.


       คงพอแค่นี้ก่อนนะคะ พอหอมปากหอมคอ  ขอบคุณมากค่ะที่สละเวลาอันมีค่าของท่านแวะเข้ามาเยี่ยมเยียน โชคดีค่ะ ขอบคุณอีกครั้งค่ะ Kiitos      

    ภาษาฟินแลนด์3

เขียนโดย: thanyaphat ใน การศึกษา

คำที่เกี่ยวข้องใน: Untagged 

thanyaphat

          Tervetuloa  อ่านว่า เตระเวตูโลอาร์  เวลาพูดเร็วจะกลายเป็น  เตระเวตูเหล่า  แปลว่า


ภาษาฟินแลนด์(Suomi)เบื้องต้น1

เขียนโดย: thanyaphat ใน การศึกษา

คำที่เกี่ยวข้องใน: Untagged 

thanyaphat


บรรยากาศการเรียน

 

ครูผู้สอน


โรงเรียนขนาดเล็กใกล้เมือง

เขียนโดย: อัมพร อุดหนองเลา ใน การศึกษา

คำที่เกี่ยวข้องใน: Untagged 

อัมพร  อุดหนองเลา

การจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบชั้นเรียนนั้นเป็นการดำเนินการที่ท้าทายความสามารถของครูและผู้บริหารที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กเนื่องจากจำนวนครูไม่ครบชั้นเรียน การดำเนินการจัดชั้นเรียนยากต่อการที่เกิดประสิทธิภาพที่ดีต่อนักเีรียน การดำเนินการบริหารของผู้บริหารก็เป็นที่น่าเห็นใจ งบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนก็ไม่เพียงพอ  การจัดการครูก็ยากลำบาก  การดำเนินการเรื่องขัวญกำลังใจนั้นก็เป็นที่น่าเห็นใจ  ถึงแม้ว่าโรงเรียนมีจำนวนนักเีรียนน้อย  แต่ด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่างอาจทำให้มีสามารถที่ทำให้ผู้บริหารที่เก่งๆอยากจะพัฒนา


เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Site Login